Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Общините днес

Начало | Общините днес | Управлението на отпадъците обсъди кметът на Ардино с кметове и кметски наместници на населени места

Управлението на отпадъците обсъди кметът на Ардино с кметове и кметски наместници на населени места

03.04.2024
Управлението на отпадъците обсъди кметът на Ардино с кметове и кметски наместници на населени места

Управлението на отпадъците в община Ардино бе основната тема на редовната месечна среща на кмета Изет Шабан с кметовете и кметските наместници на населени места. В срещата участваха председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям, зам.-кметовете Неджми Мюмюнходжов и Наско Кичуков, секретарят на общината инж. Кемал Алиев, както и началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и председателят на Общинския съвет на БЧК. 

Кметът Изет Шабан отбеляза, че община Ардино вече има актуализиран морфологичен анализ на битовите отпадъци за четирите сезона. Въведена е система за разделно събиране на отпадъци по схемата „от врата на врата“ в град Ардино и големите населени места за намаляване на количеството на отпадъците, извозвани до Регионалното депо в Кърджали, разходите за транспорт и депониране. „Ние трябва да работим много сериозно, защото ако не работим сериозно няма как да постигнем желания резултат. В момента разделното събиране включва отпадъците от хартия, пластмаса, стъкло и пепел.

Въведохме разделно събиране в по-големите населени места и квартали, където вече има и поставени специални контейнери. Той апелира кметовете на населените места да контролират контейнерите с отпадъци по техните населени места за да не се изхвърлят в тях строителни отпадъци, пепел, пясък, пръст, градински отпадъци, а само битови. „Призовавам чрез вас всички жители на община Ардино да подходят отговорно към този проблем, защото ние трябва час по-скоро да намалим отпадъците, които извозваме до Регионалното депо“, заяви Изет Шабан. 

По време на срещата бяха обсъдени още темите, свързани с управлението на проектите, включени в програмата за капиталовите разходи, както и общата рамка за проектните предложения от кметовете на населените места, която трябва да бъде готова до края на април.

Кметовете бяха запознати с изискванията за пожарна безопасност при пролетното почистване на имотите, градините в близост до горските територии. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии.

Председателят на Общинския съвет на БЧК-Ардино съобщи за започналата кампания за предоставяне на помощи от хранителни продукти в изпълнение на операция „Подкрепа“ от Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд.