Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Общините днес

Начало | Общините днес | Четири общини са партньори в проект за ползите от Зеления преход

Четири общини са партньори в проект за ползите от Зеления преход

17.08.2022
Четири общини са партньори в проект за ползите от Зеления преход

Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново са партньори в проект за повишаване осведомеността на гражданите за ползите от енергийния преход. Проект „Активни граждани за енергийно независими общини“ се изпълнява от„Асоциация на българските градове и региони” АБГР, „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” (ИПУРИ), „Български Енергиен и Минен Форум“ (БЕМФ) и B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.

Предвидена е широка информационна кампания за насърчаване на гражданското участие в процесите на Зеления преход.

На производството и използването на енергия се дължат повече от 75 % от емисиите на парникови газове в ЕС. Затова декарбонизацията на енергийната система на ЕС е от решаващо значение за постигането на нашите цели в областта на климата за 2030 г. и за дългосрочната стратегия на ЕС за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г.

Европейският Зелен пакт е съсредоточен върху 3 основни принципа за прехода към чиста енергия, което ще спомогне за намаляване на емисиите на парникови газове и за подобряване на качеството на живот на нашите граждани:

 • гарантиране на сигурно енергийно снабдяване на ЕС на достъпни цени
 • изграждане на напълно интегриран, взаимносвързан и цифровизиран енергиен пазар на ЕС
 • даване на приоритет на енергийната ефективност, подобряване на енергийните характеристики на нашите сгради и развитие на енергиен сектор, основан до голяма степен на енергия от възобновяеми източници

Основните цели на Комисията с оглед на постигането на това са:

 • изграждане на взаимносвързани енергийни системи и по-добрe интегрирани мрежи с цел подкрепа за възобновяемите енергийни източници
 • насърчаване на развитието на иновативни технологии и модерна инфраструктура
 • подобряване на енергийната ефективност и екопроектирането на продуктите
 • декарбонизация на газовия сектор и насърчаване на интелигентна интеграция между секторите
 • даване на повече права на потребителите и подпомагане на държавите членки да се справят с енергийната бедност
 • популяризиране на енергийните стандарти и технологии на ЕС на в световен мащаб
 • разгръщане на пълния потенциал за производство в Европа на вятърна енергия от разположени в морето инсталации

Европейската комисия прие набор от предложения, чиято цел е политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, транспорта и данъчното облагане да бъдат пригодени към целта за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.

Важните за гражданите въпроси и ползите за обществото от прехода към устойчива енергия са обект на информационната кампания.

 • Може да се намали енергийната бедност във вашия район
 • Ще опознаете съседите си и ще укрепите общността си.
 • Ще произвеждате своя собствена възобновяема енергия.
 • Ще се създадат пространства за обучение на хората по въпросите на енергията, климата и демокрацията.
 • Запазване на парите локално във вашата общност.
 • Ще покажете на другите общности какво е възможно.
 • Ще допринесе за създаването на по-местна, по-кръгова икономика.
 • Ще изградите света, който искате да видите.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.