×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Общините днес

Начало | Общините днес | Стажанти на район "Нови Искър" имаха среща с председателя на Столичния общински съвет

Стажанти на район "Нови Искър" имаха среща с председателя на Столичния общински съвет

14.09.2022
Стажанти на район "Нови Искър" имаха среща с председателя на Столичния общински съвет
Източник: Район Нови Искър

20 младежи, успешно завършили стажантската програма на столичния район "Нови Искър", гостуваха на председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев, член на УС на НСОРБ, по негова покана.

Председателят на СОС сподели своя опит в кариерното си развитие от училище, през университета до успешната защита на докторска степен по право в Софийския университет. Той е завършил с отличие специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2010 година. Обучавал се е в курсове по английско облигационно право в Университета в Кеймбридж през 2007 г. и английско търговско право в London School of Economics and Political Science през 2010 г. През 2012 година е завършил магистърска програма по международно и сравнително търговско право в King’s College London с основни области на специализация търговско право – дружествено право, право на капиталови пазари и търговски арбитраж.

Стажантската програма на район "Нови Искър" стартира преди девет години и предлага не само натрупване на опит в администрацията, но и работа по цялостно изготвена и усъвършенствана програма, даваща възможност на младежите да се запознаят с устройството, функциите и отговорностите на администрацията, както и с работните процеси във всеки отдел до най-малкия детайл. Стажантите се обучават  по индивидуален план и под наставленията на ментор. Процесът започва с интервю с бъдещият стажант за изясняване на предметите, през които е минал до момента, възможните часове, които може да отдели за стажа, и бъдещите му възможности за развитие. На базата на много показатели специалистите от общинската администрация изготвят индивидуалната програма, разделена на модули, и дават допълнителни насоки по време на стажуването.

За младите хора е важно в този етап от тяхното кариерно развитие да получат възможност да се запознаят с практическата страна на своята бъдеща професия и администрацията на Столична община. Основен двигател на стажантската програма на район "Нови Искър" е кметът на района Даниела Райчева.