Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Общините днес

Начало | Общините днес | Община Свищов кандидатства с проект за изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк

Община Свищов кандидатства с проект за изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк

17.11.2023
Община Свищов кандидатства с проект за изграждане на Дунавски индустриален технологичен парк

На 16 ноември Община Свищов подаде проектно предложение за реализиране на най-важния проект за нейното икономическо развитие. На извънредно заседание Общинският съвет в града даде съгласие "Индустриален технологичен парк-Свищов" ЕООД да кандидатства за финансиране по процедура BG-RRP-3.007 "Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции (AttractInvestBG)", от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Проектът е следствие на един дълъг и труден административен процес, който в рамките на няколко години изискваше пълната отдаденост на ръководството за реализирането на редица дейности, които се осъществиха с подкрепата на ключови национални и международни партньорства, и държавните институции, казват от общинската администрация.

Още през 2015 година Общината настоява пред Министерство на отбраната да и бъдат предоставени за управление и стопанисване старите имоти на бившите казарми в града, тъй като това е единствената възможност с територия над 300 дка, която да бъде развита като индустриална зона за привличане на инвеститори.

През 2018 година община Свищов придобива официално терените на бившите казарми, след което взема първото решение за създаването на такава зона.

През същата година започват дейностите за изготвяне на Подробен устройствен план и план за регулация и застрояване на бъдещата Индустриална зона.

Основен партньор на общината през целия период е държавата, която застава зад този проект и заедно с екипа по реализирането му преминава през процедурите по изпълнението му. За неговото финализиране са сключени споразумения с няколко държавни структури - Агенция пътна инфраструктура, "Булгартрансгаз" ЕАД, ЕСО ЕАД и ВиК "Йовковци" ООД, които ще осигурят пътната връзка, газифицирането на зоната, енергийната ѝ независимост и ВиК инфраструктура с канализационните отклонения. Като част от изискванията за финансиране на програмата, Община Свищов е привлякла вниманието на шест български и чуждестранни фирми, с които е сключила меморандуми за сътрудничество. 

Изготвени и одобрени са технически проекти за две кръгови кръстовища на ул. "33-ти Свищовски полк", изграждане на газопровод, който ще захранва Индустриалната зона от газопреносната станция, изграждане на ВиК инфраструктура и канализация в Индустриалния парк, както и довеждане на електрозахранване с голяма мощност. Освен това екипът от експерти по изграждане на индустриалната зона е договорил и изграждането на скоростната отсечка до бъдещата автомагистрала Русе - Велико Търново, която ще осигури отлична транспортна свързаност на общината с близките областни центрове и националната пътна мрежа. През месец септември министърът на транспорта подписа писмо, с което четирилентовият скоростен път до Свищов става обект от национално значение и ще бъде изграден успоредно с автомагистралата Русе - Велико Търново.

За да се гарантира сигурността на бъдещото строителство върху терена, в края на 2022 година МРРБ предостави 1.6 млн. лв. на Община Свищов за бързи геоложки проучвания на терени в цялата зона на бившите казарми. Извършени са 22 сондажа на дълбочина 60 м.

С реализирането на Дунавския индустриален парк пред община Свищов се разкриват редица възможности. Откритият по време на предварителните проучвания минерален извор ще захранва обществените зони и ще е предпоставка за развитието на балнеология не само в зоната, но и в града.

През септември Община Свищов организира публично представяне на проекта за развитие на Дунавски индустриален технологичен парк. По време на срещата пред широката общественост