×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Общините днес

Начало | Общините днес | Община Казанлък приема документи за настаняване на потребители в новоизградените социални жилища

Община Казанлък приема документи за настаняване на потребители в новоизградените социални жилища

08.09.2022
Община Казанлък приема документи за настаняване на потребители в новоизградените социални жилища

Община Казанлък обявява прием на документи за настаняване на потребители в новоизградените социални жилища. 10-те жилища са разположени в ж.к.“Изток“ - ул. „Петьо Ганин“ № 2, № 5 и № 7, три еднакви двуетажни двуфамилни жилищни къщи и в ж.к.“Христо Ботев“ - ул. „Козлодуй“ № 10, където са построени две еднакви двуетажни двуфамилни жилищни къщи.

Новоизградените жилища  са напълно оборудвани за качествен начин на живот.

Пълният набор от условия и документите за кандидатстване могат да бъдат намерени на място на гише № 7 Център за информация и услуги на гражданите от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч. или да бъдат изтеглени от тук: https://www.kazanlak.bg/cat-711.html - на сайта на Община Казанлък: Дирекции и отдели / ОТДЕЛ „ИКОНОМИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ / Социални жилища.

Желаещите за настаняване в социалните жилища, които отговарят на условията ще бъдат включени в дейности по проект BG05M9OP001-2.056-0020-C01 „Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък“, по който се предвижда: подобряване на жизнения стандарт, социално включване, нов избор на модел на живот и бит, приобщаване към общността, равнопоставеност по-отношение на другите, възможност за обучение, активно участие на пазара на труда, подобряване на здравния статус и нов старт в живота.

Приемът на попълнени документи ще се извършва отново в Център за информация и услуги на гражданите от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч. всеки делничен ден, на гише № 2.