Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Общините днес

Начало | Общините днес | Община Белене стана член на Мисията на ЕС „Адаптиране към изменението на климата“

Община Белене стана член на Мисията на ЕС „Адаптиране към изменението на климата“

22.12.2022
Община Белене стана член на Мисията на ЕС „Адаптиране към изменението на климата“
Източник: Община Белене - пресцентър

През месец ноември Община Белене заяви кандидатурата си за членство в Мисията на ЕС „Адаптиране към изменението на климата“, по програмата „Хоризонт Европа“ и през декември официално бе избрана за пълноправен член на Мисията. В тази връзка, по покана на кмета Милен Дулев, в сградата на общинска администрация на 19 декември 2022 г. се проведе среща със Светлана Жекова, член на Борда от 15 международни експерти, избрани от Европейската комисия да подпомагат изпълнението на Мисията.

„Измененията на климата са видими за всички нас и аз вярвам, че местните власти, като институциите най-близо до хората, са тези които следва да проявят инициативност и да поемат отговорност за навременното планиране и изпълнение на политиките за управление на климатичните рискове. Затова решихме Община Белене да се присъедини към Мисията и да започнем активно да търсим най-добрите решения за нашия регион“, заяви кметът Милен Дулев.

Светлана Жекова представи целите и обхвата на Мисията, ползите и предимствата за подписалите Хартата, като очерта и предстоящите стъпки за новоприсъединилите се местни власти.

Най-малко 150 европейски региона и общности ще получат подкрепа в рамките на Мисията за изграждане на устойчивост към изменението на климата до 2030 г. Над 100 милиона евро ще бъдат предоставени през следващите 2 години за съобразени с местните обстоятелства широкомащабни демонстрации за справяне с големи опасности, предизвикани от климата, като наводнения и суши.

Освен Белене, още 8 общини в България с общо население почти половин милион души са се присъединили към Мисията за адаптация (най-голямата, от които е Бургас, а най-малката - Стамболово).   

„Мисията цели чрез проучвания, изследвания и иновативни решения местните общности и граждани да разберат по-добре и да се подготвят за климатичните рискове, както и да изпълняват ефективно политиките по изменение на климата. Предвижда се подпомагане внедряването на демонстрационни модели за адаптация с акцент върху трансграничното сътрудничество и подкрепа на европейски общности в съвместното създаване на визия и разработване на конкретни решения за адаптация към климатичните промени. Участието на Община Белене в Мисията и дава нови възможности за финансиране на пилотни и демонстрационни проекти с иновативни решения за адаптация към климатичните промени, достъп до добри практики и нови формати за формиране на партньорства на европейско ниво“, заяви Светлана Жекова.

По време на срещата, кметът на Белене, Милен Дулев официално подписа Хартата към Мисията „Адаптиране към изменението на климата“, с което още веднъж потвърди ангажимента на Общината за адаптиране към климатичните изменения и предприемане на действия за сътрудничество и развиване на дейности в региона за изпълнение на посочените цели.