×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Общините днес

Начало | Общините днес | НАГ на Столична община разширява възможностите за предоставяне на електронни услуги

НАГ на Столична община разширява възможностите за предоставяне на електронни услуги

01.08.2022
НАГ на Столична община разширява възможностите за предоставяне на електронни услуги

Направление “Архитектура и градоустройство” на Столична община информира за възможностите, които предоставят електронните услуги, свързани с дейността на направлението и достъпни чрез електронния портал на НАГ.

  1. При подадено заявление по електронен път потребителите могат да следят статуса на своето заявление, което преминава през фазите: "регистриран", "разпределен", в "процес на изпълнение", "изготвяне на индивидуален административен акт (ИАА").
  2. В случаите на констатирани забележки и/или необходимост от предоставяне на допълнителни документи по подаденото заявление, отговорният експерт изготвя писмо до заявителя и съответно заявителят го получава в своя профил в електронния портал на Направление "Архитектура и градоустройство", като статуса на заявлението преминава в статус "Некоректен". Чрез бутон "Коригирай" могат да бъдат подадени отново по електронен път допълнителните документи или тези, по които са били нанесени, съгласно изисканите от експерта в писмото корекции. След подаване на документите заявлението отново преминава през описаните фази в т. 1.
  3. В случаите, когато подадено заявление е във фаза "издаден административен акт", заявителят получава уведомителен имейл на посоченият електронен адрес и съответно статуса на заявлението преминава в статус "Издаден ИАА". Поради действащите нормативни изисквания към настоящия момент издадените административни актове за разрешаване на изработването на ПУП и одобряването на ПУП се получават на хартиен носител.
  4. В случаите на подадено заявление по електронен път за Одобряване на ПУП, преди издаването на административния акт, заявителят получава уведомителен имейл за предоставяне на графичните материали в оригинал, които са неразделна част от административния акт и подлежат на одобряване на хартиен носител, съгласно нормативните изисквания към настоящия момент.

Визите по чл. 140, ал. 2 от ЗУТ и удостоверенията за устройствен статут се получават по електронен път.

Във връзка с получени множество запитвания от заявители, ръководството на Направление "Архитектура и градоустройство" апелира за подаването на заявления по електронен път за цитираните по-горе услуги. Това спестява време, а и подадените заявления по електронен път за разрешаване изработването на ПУП и одобряването на ПУП, се обработват значително по-бързо, тъй като съгласувателния процес протича едновременно за всички участници.

Създава се електронен съгласувателен лист, в който  становищата се събират значително по-бързо, отколкото при документите, подадени на хартиен носител, тъй като не се насочват физически към всеки експерт, участващ в процеса по съгласуване по отделно и поетапно. По този начин, при констатирани непълноти на документацията или необходимост от нанасяне на корекции, заявителят получава информацията своевременно.                                                      

Въведените електронни процедури намаляват значително броя чакащи заявители за подаване на заявления на хартиен носител в деловодството на Направление "Архитектура и градоустройство".

За да подадете електронно заявление е необходимо да притежавате квалифициран електронен подпис, инсталирано безплатно приложение BIS на Вашето устройство и създаден профил на физическо лице в електронния портал на НАГ. Чрез създадения профил можете да подавате заявления като представител на юридически лица и да следите целия процес по обработката им.

Повече информация можете да видите на следния линк: https://nag.sofia.bg/Pages/Render/974

За улеснение на всички потребители е изготвена и видеоинструкция: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=T99jpdEsL_c&fbclid=IwAR2eXydRqXBuIE0oHx3JoTQP9Ip0QVRsEF9aWDS0ltb40_vDEVewt5-0zo0