Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Общините днес

Начало | Общините днес | Костинброд, Самоков, Сливница и Монтана - партньори в проект в областта на кръговата икономика и управлението на строителните отпадъци

Костинброд, Самоков, Сливница и Монтана - партньори в проект в областта на кръговата икономика и управлението на строителните отпадъци

26.05.2023
Костинброд, Самоков, Сливница и Монтана - партньори в проект в областта на кръговата икономика и управлението на строителните отпадъци

На 25 май 2023 г. се проведе Конференция „Иновативни решения за кръгово строителство“, на която бе подписан меморандум между MOBICCON-PRO, представляван от „Главболгарстрой Холдинг“ АД, в качеството му на координатор на проекта и Община Костинброд за създаване на професионален и изследователски обмен в областта на кръговата икономика в строителния сектор и управлението на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване. 

Консорциумът по проект MOBICCON-PRO, член на който е и Институт за икономическа политика, организира конференция на тема „Иновативни решения за кръгово строителство“, която се проведе в Зала 120 (Ректорат) на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

По време на конференцията бяха дискутирани актуалните тенденции в кръговото строителство на европейско равнище, представени бяха добри практики от Белгия и Дания, както и иновативни решения за производство на висок клас рециклирани строителни материали, които предстои да бъдат разработени в рамките на проекта MOBICCON-PRO. Международният  изследователски проект в сферата на кръговата икономика в строителството се  финансира по програма „Хоризонт Европа“ на Европейския съюз.

В рамките на конференцията бе анонсирано и създаването на Териториален клъстърен център за кръгово строителство в Югоизточна Европа. Центърът има за цел да предостави платформа за обмяна на опит в областта на кръговото строителство между академичните и изследователски среди, публични институции, индустрията, фирми от строителния сектор, браншови асоциации и неправителствени организации. Териториалният клъстърен център ще предложи както виртуална, така и физически достъпна платформа за сътрудничество и консултации по широк кръг от теми, свързани с преработката на строителни отпадъци и повторната употреба на рециклирани продукти и материали, актуалното законодателство и гражданското участие.

Съвсем скоро в Регионално депо за управление на отпадъци – Костинброд ще бъде реализиран проектът „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд“, а близо до депото - инсталация за производство на зелен водород. Предвидено е и изграждане на фотоволтаици.

На общо заседание на шесте общини от региона, които се включват в регионалното депо - Костинброд, единодушно беше дадено съгласие за изграждане от община Костинброд,  в сътрудничество с фирма “ Костинброд ЕКО” /оперираща депото за отпадъци / на модерно депо за разделно събиране на отпадъци. Подобни модерни депа има изградени в много от развитите европейски държави в областта на сортирането и съхранението по природосъобразен, екологичен и диференциран начин на отпадъка от домакинската дейност. 

На подписването на меморандума за сътрудничество от страна на община Костинброд присъстваха инж. Теодора Гогова – зам.-кмет на община Костинброд и инж. Красимир Дебеляшки – главен Еколог на община Костинброд.

 Проектът MOBICCON-PRO ще разработи, въведе и демонстрира интегрирани иновативни кръгови решения за възстановяване на ресурси от отпадъци от строителство и разрушаване (CDW) и намаляване на потреблението на сурови строителни материали чрез прилагане на селективно разделяне/разрушаване на място, ново рециклиране на CDW и производство на рециклирани и иновативни строителни материали, компоненти и продукти.

Няколко са избраните общини да участват в проекта MOBICCON-PRO: Костинброд, община Сливница, община Самоков и община Монтана.

 Проектът ще валидира иновативни технически, бизнес, потребителски и социални модели за управление на CDW, за да се подобри жизнеспособността на концепцията за кръгова икономика чрез:

  • създаване на прототипи на иновативно оборудване и мобилни технически решения за осигуряване на високо качество на рециклирани материали и продукти;
  • разработване на обещаващи LCA/LCC инструменти, дигитализиране на CDW и управление на рециклирани продукти и
  • прилагане на иновативни строителни материали и продукти на демонстрационни обекти. Тяхната жизнеспособност и устойчивост трябва да бъдат тествани, за да се коригира и валидира бизнес моделът преди неговото копиране.

Експериментално тестване на общинско ниво на кръговото решение, за да се докаже устойчивостта на концепцията на местно ниво, ще бъде реализирано в Костинброд.

 Цел на проекта MOBICCON-PRO е да засили сътрудничеството и общественото участие между частни, публични и научни ключови заинтересовани страни чрез създаването на Териториален кръгов център и схеми за компенсации.

Главболгарстрой Холдинг АД (GBS) е изпълнител на проекта и най-голямата строителна корпоративна група в България с над 300 милиона евро годишен оборот и една от най-големите строителни компании в Югоизточна Европа (ЮИЕ).