Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Общините днес

Начало | Общините днес | Кметът на Търговище участва в националната конференция „Бизнесът и регионите“

Кметът на Търговище участва в националната конференция „Бизнесът и регионите“

17.11.2023
Кметът на Търговище участва в националната конференция „Бизнесът и регионите“

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров бе един от лекторите в четвъртото издание на конференцията „Бизнесът и регионите“, която се проведе в София. Във форума участват лидери на водещи компании в българската икономика и най-силните търговски банки, представители на научните среди и висшите училища и организациите на бизнеса. Партньори на форума са Националното сдружение на общините в Република България и Българската стопанска камара.

Данните на Института за пазарна икономика за потенциала и степента на развитие на общините в България очертаха Търговище като един от икономическите „локомотиви“ в Северна България. Въпреки сериозните проблеми, породени от липсата на стратегическа пътна инфраструктура, които засягат цяла Северна България, Търговище намира подходящите модели за успешно привличане на инвеститори и за тяхното задържане и разрастване. Търговище може да се похвали, че е един от икономическите центрове, които не само не страдат от безработица, но и активно привличат работна ръка от съседни общини.

Общината има ясно регламентирани правила за работа с инвеститори, одобрени със специална наредба. Общината предоставя 140 административни услуги по дигитален път.

Община Търговище с основание се гордее с доброто си дългогодишно партньорство с един от лидерите в световен мащаб в областта на производството на стъкло – „Шишеджам“/“Тракия Глас“. Предприятието заема трайно място в икономиката на общината и динамиката на развитието му я превръща в един от водещите икономически центрове на Северна България, по данни на ИПИ.

Д-р Дарин Димитров сподели с аудиторията на конференцията „Бизнесът и регионите“ за усилията, които влага местната власт за инвестиции в полза на бизнеса и за изграденото през годините взаимно доверие и уважение. Общината пилотира много от инвестициите в разширяване на производствата на компаниите в региона и активно съдейства на нови инвеститори да се установят в Търговище. Сериозен проблем дори за местната власт остават мудните процедури на държавните институции и недобра комуникация. Един от възпиращите фактори за инвеститорите е липсата на съвременна пътна връзка със столицата и близките пристанища. Кметът на Търговище изтъкна, че партньорствата между местната власт и бизнеса лесно намират пътя към дългосрочното успешно сътрудничество. За съжаление в този процес, насочен към подобряване качеството на живот и създаване на устойчив ръст, засега държавните институции остават по-скоро зрители, отколкото подкрепящи съмишленици. Административните трудности, пред които се изправя бизнеса в комуникацията си с институциите, не са по-малко и за общините.

Д-р Дарин Димитров сподели с участниците във форума, че в този момент десетки кметове са в напрежение заради изтичащите срокове на процедурата за развитие на индустриални зони. Развитието на подобна територия за нуждите на индустрията е важна за Търговище и Общината полага максимални усилия да спечели финансиране. В контекста на темата на дискусията той подчерта, че осигуряването на необходимия терен също е постигнато, благодарение на публично-частно партньорство.

Кметът на Търговище спечели овациите на залата със специалното внимание, с което подчерта приноса на местните компании за икономическото израстване на общината и повишаване на качеството на живот. Именно местните инвеститори създават устойчивост на общинската икономика. Не малко от компаниите, създадени и развиващи се в Търговище, инвестират значителни средства в разрастване на производството. Редица дружества влагат по над 10 млн. лв. годишно. Съвместно с бизнеса, Общината организира ежегодни срещи с образователните институции и регионалните ръководства в системата на МОН, в които местните предприемачи декларират своя интерес към специфични професии, за които имат готовност да създават работни места. По този начин със съвместни усилия структурата на образованието поетапно се пренастройва към интересите на бизнеса. От своя страна предприемачите са сериозна опора на Общината на развитието на социални и културни проекти.

Д-р Димитров сподели добри практики от своя дългогодишен опит за добро сътрудничество с фирмите в региона. Общината развива особена чувствителност към нагласите на хората и с готовност съдейства активно, когато е необходимо да бъдат разсеяни съмнения или дадени убедителни доказателства за нуждата от развитие или стъпване в града на отделни производства.

Амбицията на Общината е да продължи да привлича и да бъде добър партньор на инвеститорите. Търговище се ориентира към екологично чисти производства. Общината вече е инвестирала в станции за контрол на качеството на въздуха и е „отгледала“ в гражданите високи изисквания към средата. Много от привлечените от предприятията работници се установяват трайно в общината и с това взаимното обвързване става по-трайно и взаимно изгодно.