×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Общините днес

Начало | Общините днес | Кметът на Ловеч дарява месечното увеличение на заплатата си на общинския Фонд бедствия и аварии

Кметът на Ловеч дарява месечното увеличение на заплатата си на общинския Фонд бедствия и аварии

14.09.2022
Кметът на Ловеч дарява месечното увеличение на заплатата си на общинския Фонд бедствия и аварии

Предложението за определяне на основните месечни работни заплати на кмета на Ловеч и кметовете на кметства в общината е прието от Общинския съвет. По този повод кметът Корнелия Маринова даде следния коментар: „Изпълних ангажимента си към кметовете на населените места в община Ловеч и административния си екип, с което считам, че въпросът за възнагражденията на управленския персонал е приключен.“

„Ситуацията в страната е трудна за гражданите, за бизнеса, за  общината. Благодарение на реализираните икономии в разходите през 2022 г. и одобрения допълнителен трансфер по бюджета на община Ловеч за увеличаване на трудовите възнаграждения на общинската администрация  (ПМС 229/29.07.22 г.), стана възможно двуетапно  увеличение на възнагражденията на служителите – от 01.04 2022 г. и от 01.07.2022 г. Така най-после в Община Ловеч имаме средна работна заплата, съизмерима с другите общини в страната“ казва в свое обръщение кметът на Ловеч Корнелия Маринова.

С оглед справедливостта в процедурата и  пропорционалността на трудовите възнаграждения и прилагането на еднакви правила за всички нива на администрацията, в ОбС е внесено предложение за определяне размера на възнагражденията на кмета и кметските наместници.

„Само по себе си, за мен, възнаграждението на кмета на общината има значение дотолкова, доколко е база за възнагражденията на управленския екип, председателя на ОбС, и участва във формирането на средната брутна работна заплата в общината, заедно с производните й възнаграждения. Лично аз възнамерявам разликата в моето възнаграждение да дарявам за благотворителни каузи – например за преодоляване на последиците от наводнението в Карлово, както и за Фонд по бедствия и аварии“, се казва в изявлението на Корнелия Маринова.