Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Започва набирането на проектите за топъл обяд

Започва набирането на проектите за топъл обяд

20.09.2022
Започва набирането на проектите за топъл обяд

Публикувана е покана за набиране на проекти по процедура „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.: https://www.asp.government.bg/bg/deynosti/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2014-2020/novini-i-aktualni-sabitiya/startira-nabiraneto-na-proektni-predlozheniya-za-osiguryavane-na-topul-obyad/.

Общините и районите на общините са допустими кандидати по процедурата, която надгражда аналогичната от програмен период 2014-2020. Те могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство с НПО, което да предоставя задължителните съпътстващи мерки.

Бюджетът на процедурата е почти 128 млн. лв. Подкрепа се предоставя под формата на прясно приготвена топла храна - супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт на хора от цялата страна, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Приготвената храна може да бъде раздавана на място в кухните, в пунктове или доставяна до домовете на потребителите.

В допълнение към предоставянето на топлия обяд, се предоставят и съпътстващи мерки, съответстващи на конкретните нужди на представителите на целевите групи, като:

  • възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината;
  • ползването на административни общински услуги, съдействие за осигуряване на временен подслон на бездомните лица, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, консултиране за изискванията на здравните органи при необходимост и др.;
  • повишаване на информираността относно безпрецедентните изменения в световния климат; включване в различни инициативи за опазване и почистване на околната среда, съвети са намаляване на разхищението на храни и използването на пластмасови изделия за еднократна употреба и др.;
  • други форми на индивидуална  подкрепа, съдействие, консултиране, в отговор на конкретно установени нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

С цел намаляване на административната тежест, административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общините/районите на общините ще се сключват дългосрочно, но не повече от 3 години и при опростени правила за възстановяване на разход за единица продукт - топъл обяд в размер на 3.20 лв. с ДДС.

Кандидатстването се осъществява изцяло по електронен път, в рамките на 5 крайни срока:

  • до 17.00 часа на 30.09.2022 г.;
  • до 17.00 часа на 31.10.2022 г.;
  • до  17.00 часа на 30.11.2022 г.;
  • до 17.00 часа на 31.12.2022 г.;
  • до 17.00 часа на 31.01.2023 г.

До 10 дни преди изтичането на съответния краен срок за представяне на проектното предложение бенефициентите могат да поискат разяснения по същество относно попълването на документацията за кандидатстване. Въпросите се задават в писмена форма чрез електронната система ИСУН 2020, секция „Разяснения по процедурата“.

Отговорът ще бъде публикуван чрез ИСУН 2020 в 5-дневен срок от постъпване на запитването. Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет страници: www.asp.government.bg  и https://eumis2020.government.bg  към документите по процедурата.

След проучване сред общините, НСОРБ депозира обобщено становище по условията за кандидатстване: https://www.namrb.org/bg/novini-po-programi-i-proekti/nsorb-depozira-stanovishte-po-topliya-obyad-2021-2027Прието и отразено е предложението ни за включване и на срок за кандидатстване през 2023 г.