Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Задължителни изисквания при визуализацията на дейностите по проектите, финансирани от ОПОС

Задължителни изисквания при визуализацията на дейностите по проектите, финансирани от ОПОС

17.07.2023
Задължителни изисквания при визуализацията на дейностите по проектите, финансирани от ОПОС

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) припомня, че всички бенефициенти по програмата следва да вземат предвид задължителните изисквания при визуализацията на дейностите по проектите, които изпълняват.

Отговорностите на бенефициентите в процесите по информация и комуникация от задължителен характер са описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., достъпен на следните адреси: https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/opos/docs/2019-01/Prilojenie_2_Edinen_naruchnik.pdf и https://www.eufunds.bg/bg/node/465

Особено внимание следва да се обърне на постоянните обяснителни табели, които трябва да бъдат ситуирани на места, видими за широката общественост и да посочват общата публична подкрепа, наименованието и основното предназначение на проекта. Всички технически правила за коректното използване на логата на програмата и емблемата на ЕС са подробно разписани в Единния наръчник на бенефициента.

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. отправя препоръка към бенефициентите да извършат преглед на местоположението на досега поставените обяснителни табели и в случай, че последните са поставени на неподходящи места (до които имат достъп единствено ползвателите на обекта на интервенция, във вътрешна част на дворно пространство, отдалечени и нечетими от публичните места, и т.н.), да ги преместят на максимално видни локации с лесен и оптимизиран достъп на граждани, с цел популяризиране на ролята на Програмата и на Европейския съюз в подобряване качеството на живот в България. Спазването на посочените изисквания за информация и комуникация е задължително за всички бенефициенти по ОПОС, както по договори в изпълнение, така и по приключили проекти в период на устойчивост.

Спазването на мерките за информация и комуникация е обект на проверка от страна на Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г.  при последващи проверки на място.