×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Възможности за подкрепа с евросредства на развитието на инвестиционни концепции на общините за устойчива енергия

Възможности за подкрепа с евросредства на развитието на инвестиционни концепции на общините за устойчива енергия

05.07.2022
Възможности за подкрепа с евросредства на развитието на инвестиционни концепции на общините за устойчива енергия

Отворена е Четвъртата процедура на Европейския градски фонд (ЕГФ) по набиране на проектни предложения за разработване на инвестиционни концепции за устойчива енергия, която е достъпна за българските общини. Срокът за подаване на предложения е от 9 юни до 30 септември 2022 г.

Европейският градски фонд е създаден в обхвата на рамковата програма „Хоризонт 2020“ с цел подкрепа на местните власти чрез специална, с опростени процедури финансова подкрепа за разработване на подходящи инвестиционни концепции за изпълнение на действията по техните планове за действия в областта на климата и енергетиката.

По терминологията на ЕГФ Инвестиционна концепция е документ, който представя идеята за инвестиционен проект във финансово изражение с цел да мобилизира финансиране за неговото реализиране. Целта на Инвестиционната концепция е:

  • Да предостави на инвеститорите и на финансовите институции да оценят инвестиционния проект по-лесно и по-бързо;
  • Да трансформират дейностите, предвидени в климатичните и енергийни планове, в солидни инвестиционни пакети и да улеснят достъпа на общините (или техни сдружения) до финансиране.

ЕГР е изготвил и образец на Инвестиционна концепция с цел да предостави подходящ продукт за улеснение на потенциалните бенефициенти (достъпен на сайта& https://www.eucityfacility.eu/investment-concepts/investment-concept-template.html)

Четвъртата процедура за набиране на проектни предложения е с акцент подкрепа на енергийната ефективност в общините. Ще се финансира разработването на инвестиционни концепции с фиксирана безвъзмездна финансова помощ в размер на 60 000 евро. Изискване към кандидатите е да имат приет климатичен и енергиен план, което включва План за действие за устойчива енергия (SEAP) или План за действие за устойчива енергия и климат, разработени в рамките на инициативата Споразумение на кметовете (Covenant of Mayors), или подобни планове свързани с климата и енергията поне за 2020 г. Поканите за подаване на проектни предложения е насочена към три географски района, включително Централна и Източна Европа. Процесът на кандидатстване се състои от два основни етапа: проверка на допустимост и подаване на заявление/апликационна форма.

Пълните подробности по процеса на кандидатстване са достъпни на уебсайта на Европейския градски фонд www.eucityfacility.eu/calls .