Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Възможност за финансиране на младежки стажове по Програма „Развитие на човешките ресурси“

Възможност за финансиране на младежки стажове по Програма „Развитие на човешките ресурси“

12.07.2023
Възможност за финансиране на младежки стажове по Програма „Развитие на човешките ресурси“

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване мярката  „Младежка заетост +“ с конкретен бенефициент Агенцията по заетостта. Операцията е с бюджет от 188 млн. лв., а основната й цел е да повиши конкурентоспособността на безработните и неактивни младежи от 16 до 29 г. чрез улесняване на прехода от образование към заетост. Очаква се с дейностите да бъдат обхванати най-малко 15 200 неактивни и безработни младежи, включително продължително безработни. Операцията е от стратегическо значение, тъй като допринася значително за постигането на целите на Приоритет Младежка заетост на ЕС, Програма „Развитие на човешките ресурси“.

С дейностите по мярката „Младежка заетост +“ ще бъдат създадени възможности младежите от 16 до 29 г. да стажуват, да се включат в обучение по време на работа или в подкрепена заетост. Стажуването при работодател ще бъде за период от 6 до 9 месеца с определени от работодателя наставници. Обучението по време на работа ще бъде с продължителност до 6 месеца с определени от работодателя ментори. Субсидираната заетост по мярката е за период до 9 месеца с осигурен ментор. Младежите ще имат възможност да се включат в обучения за придобиване на преносими и „меки“ умения. Личностната реализация и развитие, устойчивия начин на живот, работата в екип, управлението на конфликти, способността за решаване на проблеми, инициативност, планиране и управление на проекти, творческо и критично мислене и други са компетенциите, необходими за съвременния начин на работа и за успешна реализация на различни позиции при различни работодатели.

За първия месец от стажа,  обучението по време на работа или субсидираната заетост за младежите ще бъдат осигурени средства за обществен транспорт от и до работното място. Работодателите, които сключат безсрочен трудов договор със стажувал младеж за длъжност, която съответства на квалификацията на стажанта за същото или по-добро възнаграждение, ще получават стимули в размер на разходите им за осигуровки за срок от 6 месеца от началото на договора.

След одобрението на проекта, младежи и работодатели ще подават заявки в Бюрата по труда.

Крайният срок за подаване на проектно предложение от страна на Агенция по заетостта е 10 август 2023 г.

Вижте подробности в сайта на ПРЧР https://esf.bg/uo-na-prchr-otvarja-za-kandidatstvane-ot…/