Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Увеличава се стойността на топлия обяд по Програмата за храни 2021 – 2027

Увеличава се стойността на топлия обяд по Програмата за храни 2021 – 2027

07.06.2024
Увеличава се стойността на топлия обяд по Програмата за храни 2021 – 2027

След последователните и настоятелни усилия на НСОРБ и Управляващия орган на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, от 1 юли се завишава ставката за топлия обяд.

Ставката от 3.20 лв. с ДДС единица разход за топлия обяд става 3.64 лв. с ДДС.

Увеличението стана възможно след като на 5 юни Правителството даде съгласие Управляващият орган на програмата да сключва договори за безвъзмездна финансова помощ в размер на до 15 на сто над определения й бюджет. Това бе договорено на среща между УС на НСОРБ и министъра на труда и социалната политика: Ръководството на НСОРБ обсъди със социалния министър възможностите за допълнително финансиране на важни проекти (namrb.org)

Изменените Условия за кандидатстване по процедурата за топлия обяд и Ръководството на Бенефициента са публикувани на сайта на УО, както и в системата ИСУН.

Увеличената стойност на средствата за закупуване на хранителни продукти за приготвяне на топъл обяд за едно лице в размер на 3,64 лв. е приложима за всички действащи договори по Операция „Топъл обяд“, считано от 01.07.2024 г.

В тази връзка, е необходимо всички общини или райони на общини, конкретни бенефициенти по операцията, да представят чрез информационната система ИСУН коригирана версия на формуляра за кандидатстване в съответствие с описаните промени, както и писмено потвърждение за необходимите промени в срок до 30.06.2024 г.

Стойността на единичния разход за топъл обяд в размер на 3,64 лв. с включен ДДС ще се счита за допустима считано от 1.07.2024 г., независимо от датата на сключване на допълнителното споразумение за изменение на административния договор, като всички допълнителни споразумения следва да бъдат сключени не по-късно от 31.07.2024 г.

В началото на следващата година ще се извърши преглед на средногодишния коефициент на ИПЦ за „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ за 2024 г. и при наличие на предпоставки, съгласно предвиденото в Програмата стойността може да бъде индексирана отново. Предвид ограничения финансов ресурс се запазва ограничението за увеличение на броя на лицата от целевите групи.