×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Указание на УО на ПМДР 2014-2020 г.

Указание на УО на ПМДР 2014-2020 г.

27.07.2022
Указание на УО на ПМДР 2014-2020 г.

УО на ПМДР 2014-2020 г. публикува Указание във връзка със създадена възможност кандидатите да обявят процедури за избор на изпълнител в ИСУН 2020 преди приключването на процеса по оценка и сключване на договор за БФП. https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/10553