×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Удължаване на топлия обяд до края на септември

Удължаване на топлия обяд до края на септември

09.08.2022
Удължаване на топлия обяд до края на септември

От Агенцията за социално подпомагане, която е Управляващ орган на Оперативната програма за храни и/ или  основно материално подпомагане 2014-2020, информират че в ИСУН 2020 е публикувано изменение на Изискванията за кандидатстване по операция „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.

Изменението касае увеличаване на бюджета на операцията, с цел удължаване на дейностите до 30.09.2022 г. В тази връзка, всички общини имат възможност да подадат искане за изменение на договорите си, чрез ИСУН 2020 не по-късно от 01.09.2022 г.

В допълнение, от АСП съобщават, че финансовият ресурс предоставен допълнително на Оперативната програма по механизма REACT-EU, вече е изчерпан.

На 23.06.2022 г. Програма за храни и основно материално подпомагане за програмен период 2021-2027 е изпратена за окончателно одобрение от Европейската комисия, като същото вече е факт. В тази връзка, Управляващият й орган ще стартира поетапно заложените в нея мерки, при съобразяване на разпоредбите на Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) и приложимата му поднормативна уредба.