Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Удължава се срокът за кандидатстване по втората процедура за енергийното обновяване на жилищните сгради

Удължава се срокът за кандидатстване по втората процедура за енергийното обновяване на жилищните сгради

01.03.2024
Удължава се срокът за кандидатстване по втората процедура за енергийното обновяване на жилищните сгради

До 17:00 часа на 28 март 2024 г. се удължава срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ): До 28 март се удължава срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“ | МРРБ (mrrb.bg)

Документите за кандидатстване по процедурата не се изменят, към тях трябва да се приложи допълнително решение на общото събрание на етажната собственост, че съсобствениците са съгласни да осигурят 20% съфинансиране за изпълнение на мерките за енергийна ефективност. След това общините подават окомплектованите документи за всяка сграда в ИСУН до 28 март..

Целта на процедурата, е да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление „В” на жилищните сгради обект на интервенции. Бюджетът на процедурата е 282 470 400 лв. безвъзмездни средства, които се допълват с над 70 млн. лв. съфинансиране, като общият размер на инвестицията достига 353 млн. лв.

Със средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост ще се финансират до 80% от инвестициите за изпълнение на предписаните дейности при провеждане на енергийните обследвания. Кандидатите за участие в процедурата трябва да осигурят и в процеса на изпълнение да платят 20% от всички разходи за обновяване на блока им. Членовете на сдруженията на собствениците могат да набавят необходимото собствено финансиране изцяло със собствени средства или чрез използването на различни финансови инструменти, разработени и предоставени от частни участници на пазара, например чрез ЕСКО договор с финансова или друга организация или чрез договор с електроразпределително дружество, което е разработило и предоставя инструменти за финансиране на разходи за енергийна ефективност.

С цел избягване на концентрация на средствата и постигане на по-добро териториално разпределение на предоставения ресурс, той е разпределен между шестте района за планиране, като за всеки един от тях е заложен лимит на безвъзмездната финансова помощ в размер до 47 078 400 лв., като това не е гарантиран бюджет.

Справка в ИСУН 2020 към 9:30 часа на 1 март 2024 г. показва, че по процедурата са депозирани 290 проектни предложения на обща стойност 144 906 566. 40 лв. с размер на заявената БФП от 117 352 881.37 лв.