Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Техническа помощ за зоологическите градини по ПОС

Техническа помощ за зоологическите градини по ПОС

21.09.2023
Техническа помощ за зоологическите градини по ПОС

Отворена за кандидатстване е процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини” по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС): ИСУН 2020 (government.bg). Целта на процедурата е да се подпомогне разработването на качествени проектни предложения за своевременно кандидатстване и последващо финансиране на инвестиционни проекти по ПОС за ремонт/ реконструкция на зоологически градини с цел изпълнение на консервационната им роля.

Конкретни кандидати по процедурата са общините на територията на които функционират общински зоологически градини, а именно: Айтос, Благоевград, Варна, Габрово, Димитровград, Добрич, Кнежа, Кюстендил, Ловеч, Павликени, Пазарджик, Плевен,  Пловдив, Разград, Стара Загора, Столична община, Хасково, Шумен.

Дейностите обект на подкрепа са свързани с подготовката и разработването на:

  • План за развитие на зоологическата градина, вкл. предварителни и обемно-устройствени проучвания за определяне разположението на обект, доказване на нормативната му допустимост и целесъобразността на инвестиционната идея;

  • План за колекция, който да включва и план за размножаване;

  • План за консервационни дейности (ако е приложимо);

  • План график за изпълнение на дейностите за развитие на зоологическата градина - в краткосрочен и дългосрочен план – с отговорници, срокове и индикатвни бюджети по отношение на краткосрочните дейности (3 до 5 години);

  • Техническо задание за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ или във фаза „идеен проект“ за идентифицираните строителни дейности.

Бюджетът на процедурата е 3.6 млн. лв. Минимален размер на проект не е посочен, а максималният такъв е 200 хил. лв.

Планираната продължителност на всеки проект не може да надвишава 12 месеца Крайния срок за кандидатстване е 20.12.2023 г.