Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Становище на НСОРБ по процедурата за екологосъобразна мобилност по ПВУ

Становище на НСОРБ по процедурата за екологосъобразна мобилност по ПВУ

19.01.2023
Становище на НСОРБ по процедурата за екологосъобразна мобилност по ПВУ

НСОРБ депозира становище по общественото обсъждане на проекта на документи за кандидатстване по процедура „Екологосъобразна мобилност“, по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

В становището ни:

  • Обръщаме внимание, че бюджетът на процедурата е разпределен поравно между 6-те района за планиране, въпреки драстичните разлики в броя на допустимите за подкрепа общини в тях. Препоръчваме и да се обмисли по-справедливо разпределение на бюджета по райони за планиране;
  • Предлагаме да се изясни обхвата на задължителните партньорства между общините - само в рамките на съответния район за планиране или без ограничения;
  • По отношение на задължителният друг партньор, веднъж упоменат като „оператор на обществения градски транспорт“ и втори път като „общинска компания за обществен градски транспорт“, считаме че следва да се разясни дали същият трябва да е дружество, чиито капитал се притежава от общината - кандидат или партньор или може да е всеки друг икономически оператор, или и двете;
  • Предлагаме и да се укаже броят на проектите, в които една община може да участва като кандидат и/ или партньор.

По допустимите дейности на процедурата, предлагаме:

  • Да се обмисли допустимостта по Дейност 1 на доставката на „високоподови“ превозни средства, както и да се разясни дали всички участващи в проекта общини трябва да я планират или е достатъчна реализацията й само от една от тях;
  • По Дейност 2, считаме че изграждането на точки за зареждане, освен в транспортните депа, трябва да бъде допустимо и на автобусни спирки и автогари;
  • Към допустимите мерки по Дейност 4, да бъде включено поставянето на автобусни спирки, където такива липсват, както и подмяната на вече съществуващи;
  • За Дейност 5 - Разработване/ актуализиране на генерални планове за организация на движението, предвид множеството информация, която предполага да бъде изследвана, считаме че определеният максимален процент от бюджета на проекта за нея, ще е удачно да се увеличи.

От критериите за оценяване на проектите, предлагаме отпадането на два касаещи оценката на качеството.

НСОРБ благодари на екипите на общините Враца, Габрово, Ловеч, Пазарджик, Троян и Шумен, които подкрепиха подготовката на общото ни становище.

Пълният текст на становището ни: https://www.namrb.org/bg/deynost/stanovishta