Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Становище на НСОРБ по правилата за предоставяне на БФП по програмите 2021 - 2027

Становище на НСОРБ по правилата за предоставяне на БФП по програмите 2021 - 2027

23.01.2023
Становище на НСОРБ по правилата за предоставяне на БФП по програмите 2021 - 2027

НСОРБ депозира становище по общественото обсъждане на проекта на Постановлението на Министерския съвет за определяне на детайлните правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027.

В становището ни:

  • Оценяваме положително регулациите запазващи основната част от съществуващата и прилагана и до момента унифицирана уредба по предоставянето на БФП;
  • Обръщаме внимание на предложения за регламентации, които „дописват“ Закона за управлението на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ), като:
  • Допускане участието в процедурата чрез подбор на проекти на кандидати, имащи задължения към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
  • Възможността за прекратяване на процедура за предоставяне на БФП при обявено извънредно положение или когато е настъпило бедствие.
  • Считаме, че при реализацията на интегрирания териториален подход, подборът на проектни предложения в изпълнение на одобрени по реда на Закона за регионалното развитие (ЗРР) и актовете по прилагането му концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), би следвало да се регламентира по друг ред. В противен случай, това би означавало повторна оценка на проектните предложения в изпълнение на концепциите за ИТИ - веднъж от Регионалните съвети за развитие и втори път по реда на ЗУСЕФСУ.

НСОРБ благодари на екипите на общините Враца и Столична община, които подкрепиха подготовката на общото ни становище.

Пълният текст на становището ни: https://www.namrb.org/bg/stanovishta