Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | НСОРБ организира семинар за обмяна на опит по проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”

НСОРБ организира семинар за обмяна на опит по проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”

02.10.2023
НСОРБ организира семинар за обмяна на опит по проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”

В периода 3-5 октомври 2023 г. в гр. Велико Търново ще се проведе семинар за обмяна на опит по проект ГАЛОП. Събитието ще даде възможност да бъде направен преглед на напредъка в изпълнението на стратегиите и проектите по ФМ на ЕИП и възможността да бъдат осъществени последващи инициативи по линия на основните донорски инструменти. Ще бъде представена дългосрочната политика на Кралство Норвегия за насърчаване на стопанското развитие и местния потенциал. Партньорите по проекта ще представят новаторски подходи за ангажиране на заинтересованите страни и за създаване на трайни партньорства, подобряване на маркетинга на дестинациите и публичността на местните инициативи.

За участие са поканени общини, включени в проект ГАЛОП, както и други, стартирали собствени инициативи за активизиране на местния потенциал. В семинара ще вземат участие представители на Норвежката асоциация на местните власти. Кръгът участници ще даде възможност за ползотворна работа и дискусия по планирането на основни финансови инструменти в подкрепа на воденото от местните общности развитие.

С предварителната програма на семинара можете да се запознаете от прикачения файл.

Проектът се изпълнява от НСОРБ съвместно с  Норвежката асоциация на местните власти. Целта му е да предложи алтернативен подход за насърчаване на местното икономическо развитие въз основа на специфичния потенциал на общините. Пилотните общини, включени по проекта и разработили собствени стратегии за активизиране на този потенциал, получиха начална финансова подкрепа за тяхното реализиране по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП).