Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Състоя се информационен ден по приоритет „Въздух“ на ПОС 2021-2027 г.

Състоя се информационен ден по приоритет „Въздух“ на ПОС 2021-2027 г.

17.07.2023
Състоя се информационен ден по приоритет „Въздух“ на ПОС 2021-2027 г.

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. проведе информационен ден за представяне на възможностите за кандидатстване чрез Подхода за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за финансиране на мерки за намаляване на вторичното разпрашаване.

Представен бе механизмът за изпълнение на ИТИ, по който първоначално следва да се разработи и кандидатства с концепция за ИТИ, съгласно Единни указани, утвърдени от УО на Програма „Развитие на регионите“ по процедура „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“.

Очаква се този подход да стимулира идентифициране на нуждите и определяне на приоритетните проектни идеи от долу-нагоре, като целта е гражданите, институциите и организациите на местно ниво да поемат инициативата, защото са запознати най-добре с проблемите, които рефлектират върху регионите.  

След получаване на одобрение на концепцията за ИТИ, съответната община става директен бенефициент по ПОС. Управляващият орган ще обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по която общините могат да кандидатстват с проектни предложения.

Целта на мярката за намаляване на вторичното разпрашаване е да се подобри качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общини с нарушено КАВ по този показател в периода 2017-2021 г. Фокусът е върху КАВ чрез инвестиции в растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на ФПЧ и пречистването на въздуха по естествен път.

Бюджетът по ПОС 2021-2027 г. за мерките за намаляване на вторичното разпрашаване чрез механизма на интегрираните териториални инвестиции е почти 60 млн.лв.

Допустими бенефициенти са общините Асеновград, Враца, Горна Оряховица, Димитровград, Кърджали, Ловеч, Монтана, Несебър, Пазарджик, Перник, Смолян, Хасково и Шумен.

Срокът за кандидатстване с концепции по процедура „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ е до 17.30 ч. на 27.09.2023 г.