Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Резюме на Програма Урбакт IV 2021-2027

Резюме на Програма Урбакт IV 2021-2027

30.09.2022
Резюме на Програма Урбакт IV 2021-2027

Екипът на НСОРБ подготви резюме на одобрената от Европейската комисия на 22-ри септември Програма за междурегионално сътрудничество Урбакт IV 2021-2027: https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-za-teritorialno-satrudnitchestvo/programa-za-mezhduregionalno-satrudnitchestvo-urbakt-iv-2021-2027

Урбакт IV обхваща териториите на 27-те държави - членки на Европейския съюз, както и Норвегия и Швейцария и още пет страни по линия на ИПА - Албания, Черна гора, Сърбия, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. Други държави също могат да участват със собствено финансиране.

Програмата обхваща цялата територия на участващите страни и е отворена за градове от всякакъв размер. Урбакт конкретно подкрепя градските власти от ниво квартал до функционална градска зона в зависимост от обхванатата тема и въздействието, което може да бъде оказано. Това включва връзки между градовете и селските райони и трансгранични функционални градски зони.

Дейностите в обхвата на Урбакт, са в рамките на един приоритет за насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие чрез сътрудничество. Мерките за подкрепа са по три специфични цели:

1) Използване на транснационални мрежи за подобряване на капацитета на европейските градове, за: съвместно разработване и прилагане на Интегрирани планове за действие, свързани с общи предизвикателства пред устойчивото градско развитие; трансфериране на добри градски практики; разработване на инвестиционни планове за възпроизвеждане на елементи от Градските иновативни действия.

2) Подобряване на капацитета на заинтересованите градски страни за разработване и прилагане на устойчиви градски политики, практики и иновации за интегрирано местно устойчиво развитие;

3) Гарантиране, че знанията и практиките на Урбакт са достъпни за практиците и вземащите решения, за да бъдат включени в местните, регионалните, националните и европейските градски политики, по-специално чрез Европейската градска инициатива и с принос към Градската програма за ЕС.

Основни целеви групи по Програмата са градовете от 27-те държави-членки на ЕС, Норвегия и Швейцария, както и от страните по ИПА.

Бенефициенти са:

  • Провинциални, регионални и национални власти, по градските теми;
  • Университети и изследователски центрове, по градските проблеми;
  • Управляващите органи на фондовете по Кохезионната политика.

Бюджетът на Програмата, която се финансирана от ЕФРР и ИПА е 108 млн. евро.