Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Резюме на одобрената Програма за трансгранично сътрудничество с Румъния за периода 2021-2027

Резюме на одобрената Програма за трансгранично сътрудничество с Румъния за периода 2021-2027

09.12.2022
Резюме на одобрената Програма за трансгранично сътрудничество с Румъния за периода 2021-2027

На интернет страницата на НСОРБ, на: https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-za-teritorialno-satrudnitchestvo/programa-za-transgranitchno-satrudnitchestvo-interreg-i-a-rumaniya-balgariya  е публикувано резюме на одобрената от Европейската комисия (ЕК) на 30 ноември 2022 г.  Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България за периода 2021-2027.

Териториалният обхват на Програмата е идентичен с този от програмен период 2014-2020 и покрива седем окръга от южната част на Румъния (Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца) и осем области в северната част на България (Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич и Силистра).

Програмата е ориентирана към постигането на четири от политическите цели (ЦП) на европейско ниво:

  • По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии, чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност;
  • По-добре свързана Европа, чрез подобряване на мобилността;
  • По-социална и по-приобщаваща Европа, чрез реализиране на Европейския стълб на социалните права;
  • Европа по-близо до гражданите, чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на всички видове територии и местни инициативи.

С бюджет от над 207.5 млн. евро, ще се подкрепят дейности в обхвата на четири основни приоритета насочени към – по-добре свързан; по-зелен; образован и интегриран регион.

В рамките на приоритет 1 „По-добре свързан регион“, с ресурс от над 27 млн. евро, ще се инвестира в дейности подобряващи ж.п. свързаността и мобилността по р. Дунав.

По приоритет 2 „По-зелен регион“ са заложени мерки за адаптиране към изменението на климата, предотвратяването и управлението на риска от природни и опасни събития (наводнения, пожари, засушавания, ерозия, земетресения и свлачища) и рискове, свързани с човешката дейност, както и за насърчаване на устойчивостта при бедствия. Заделените средства са над 93.4  млн. евро.

По приоритет 3 „Образован регион“ с ресурс от  над 16.3 млн. евро ще се подкрепят дейности  насочени към разработване на съвместни схеми за трансгранично образование и обучение и развитие на партньорства между институциите за образование и обучение и заинтересованите страни на всички образователни нива.

Над 70 млн. евро се предвижда да бъдат инвестирани в интегрирана териториална стратегия, в подкрепа на местните общности от двете страни границата, които ще могат да определят сами приоритетните инвестиции в сферата на туризма и свързаните с него сектори. Сред стратегическите приоритети на Стратегията е и доизграждането на веломаршрута „Евровело 6“, като чрез него ще имаме достъп до велотрасе от 3 653 км, свързващо важни туристически атракции в Европа.

Общините от двете страни на границата са сред основните целеви групи по всички програмни приоритети.