Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Резултати от заседанието на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на регионите

Резултати от заседанието на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на регионите

16.11.2023
Резултати от заседанието на Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на регионите

На 15 ноември се проведе заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР): Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. се изпълнява в срок, обявяват приоритетните проекти в началото на 2024 г. | МРРБ (mrrb.bg)). Представител на НСОРБ на заседанието бе изпълнителният директор Силвия Георгиева. Основни теми на дискусия бяха реализацията на програмите за периода 2014-2020 и 2021 -2027.

Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.:

Програмата се „изпълнява в срок“, според МРРБ. Тя е одобрена от ЕК в края на миналата година и за разлика от останалите европейски програми, които се запазват като структура и изпълнение спрямо предишните програмни периоди, ПРР е доста по-различна, т.е. изискват се редица стъпки преди същинското финансиране на проектите. Ресурсът за развитие на десетте най-големи града и 40-те по-малки градски общини е около 3,5 млрд. лв.

По приоритета „Интегрирано градско развитие“ в десетте най-големи общини тече процес по структуриране на звената и комитетите за подбор на проектите. По отношение на Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“, където инвестициите ще се изпълняват чрез подхода Интегрирани териториални инвестиции, са получени общо 165 концепции, които към настоящия момент са в процес на оценка. В началото на следващата година се очаква да има финална оценка, като за концепциите, класирани с най-много точки, ще се разработят насоки за кандидатстване. За облекчаване на бенефициентите се разработва специална дигитална платформа, която ще подпомага всички участници при изпълнението на програмата чрез информация в четим и удобен вид. През февруари 2024 г. е планирана нова покана за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции. През януари предстои и обновяването на съставите на Регионалните съвети за развитие след проведените местни избори в страната, които имат важна роля в подбора на инвестиционните предложния.

Програма „Региони в растеж“ 2014-2020:

Успоредно с подготовката и началото на изпълнението на новата програма, продължава активната работа и по довършването на настоящата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Към момента са сключени 823 договора на обща стойност 3,144 млрд. лв. или 99,88% от бюджета на програмата. Изплатените средства са в размер на 2,571 млрд. лв. или 82% от бюджета на програмата, а сертифицираните разходи от ЕК възлизат на 2,123 млрд. лв. или 67 на сто на бюджета. През следващите месеци се очаква активен процес по сертификация.

Идентифицирани са и проекти под риск в изпълнението. Причини за забавянето им са кризите, свързани с пандемията от коронавирус, икономическата стагнация и войната в Украйна. Управляващият орган на ОПРР е предприел необходимите мерки за минимизиране на рисковете от загуба на средства. За тази цел ще се въведе двуетапно отчитане на договорите за безвъзмездна помощ за рисковите проекти. Чрез допълнително споразумение те ще могат да подават искане за окончателно плащане до 15.01.2024 г., а допълнителен окончателен технически отчет – най-късно до 31.07.2024 г. С одобрение на Комитета за наблюдение, част от средствата под риск са насочени към нови мерки, свързани с рехабилитация на довеждащи и горски пътища в бургаския регион, както и подпомагане на малки и средни предприятия, засегнати от високите цени на електроенергията.