Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Резултати от оценката на Концепции за ИТИ в ЮИР

Резултати от оценката на Концепции за ИТИ в ЮИР

02.04.2024
Резултати от оценката на Концепции за ИТИ в ЮИР

На Възможности за финансиране - Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 (bgregio.eu) са публикувани:

  • Списъци с концепции за ИТИ, отхвърлени на етапа на проверка на административно съответствие и допустимост в ЮИР;
  • Списъци с комбинирани концепции за ИТИ, които отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост в ЮИР;
  • Списък с концепции за ИТИ, които не са комбинирани и отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост в ЮИР.

В двата списъка с отхвърлени КИТИ, единните които ще се изпълняват в ЮИР и други за реализацията на територията на повече от един регион, са включени 9 такива, от които 3 с водещи партньори общини. Основанията за отстраняванията, са наличие на недопустими дейности и непредставяне на изисквана допълнителна информация.

Общо 18 са комбинираните КИТИ в двата списъка, които отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост и преминават на следващия етап на оценка. Сред тях, 10 са КИТИ с водещи партньори общините: Сливен, Несебър, Нова Загора, Казанлък, Карнобат, Бургас (2 концепции), Ямбол, Варна и Пловдив.

Сред некомбинираните КИТИ, са 2 такива, от които едната е на община Несебър.

Преминаващите етапа на административно съответствие и допустимост КИТИ подлежат на публични консултации и допълнителна приоритизация от страна на Звеното за предварителен подбор и разширения състав на Регионалния съвет за развитие. Процедурата ще приключи с изготвяне на Обща програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, в която ще бъдат включени одобрените от РСР КИТИ.