×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Регионална среща „от наука към иновации“

Регионална среща „от наука към иновации“

04.10.2022
Регионална  среща „от наука към иновации“

На 29 ноември 2022 г.  в Старозагорски минерални бани ще се проведе регионална среща насочена към Центровете за върхови постижения (ЦВП), Центровете за компетентност (ЦК), финансирани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ (ОП НОИР), бизнеса,  общините, социални партньори, браншови организации, представители на държавни институции и ОИЦ от  Югоизточния район за планиране.

Мотото на работната среща е „От наука към иновации“ и се организира от Управляващия орган на ОП НОИР.

Срещата има за цел да стимулира контактите и изграждането на партньорства между ЦВП и ЦК от една страна и бизнеса от друга. Предвижда се срещата да бъде открита с обща сесия, на която ще бъде представен накратко напредъкът по изграждането на центровете и възможностите за сътрудничество с бизнеса. Научната експертиза и възможностите за приложни изследвания на всеки от центровете ще бъдат представени на три паралелни сесии, групирани по отделните тематични области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС):

  • Информатика и ИКТ и Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии;
  • Мехатроника и чисти технологии;
  • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии.

През втората част на паралелните сесии участниците от бизнеса и общините ще имат възможност да представят техни проблеми, които могат да бъдат решени в сътрудничество с центровете. На заключителната обща сесия ще бъдат обобщени резултатите от паралелните сесии, обсъжданите проблеми и набелязаните възможности за сътрудничество.

За участие в събитието се изисква предварителна регистрация на: https://docs.google.com/forms/d/1XWg1Vl7jLCjWcsbtkXQ9LXQ9TsUhMlMNXWI6e1pKZl0/viewform?edit_requested=true.