Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Публикуван е Вторият доклад за напредъка по Берлинската декларация за цифрово общество и цифрово управление

Публикуван е Вторият доклад за напредъка по Берлинската декларация за цифрово общество и цифрово управление

19.07.2023
Публикуван е Вторият доклад за напредъка по Берлинската декларация за цифрово общество и цифрово управление

Европейската комисия публикува втория доклад за напредъка по Берлинската декларация за цифровото общество и цифровото управление, основано на ценности: https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/news/berlin-declaration-report-2023.  

Докладът, изготвен по време на шведското председателство на Съвета на Европейския съюз, предоставя преглед на напредъка, постигнат от държавите-членки при изпълнението на политическите действия на Берлинската декларация.  

Декларацията определя 22 политически действия, разпределени в седем области на политиката, за да се гарантира съответствието на цифровия преход на обществото с европейските основни права и ценности. 

В сравнение с първия доклад (с резултатите от 2021 г. ), през 2022 г. се наблюдава напредък, макар и неравномерен, в изпълнението във всички седем области на политиката. Държавите-членки са постигнали най-голям напредък в областта на политиката „Насърчаване на основните права и демократичните ценности в цифровата сфера“ (12 пункта). Напредъкът е най-слаб в области на политика, като „Укрепване на доверието чрез сигурност в цифровата сфера“ (1 процентен пункт) и „Насърчаване на устойчивостта и устойчивостта“ (1 процентен пункт).  

Областта на политиката „Насърчаване на основните права и демократичните ценности в цифровата сфера“ (85%) надминава „Укрепване на доверието чрез сигурност в цифровата сфера“ (81%), като област на политика с най-високо ниво на изпълнение.

Подобно на предишния доклад, докладът за 2022 г. предлага преглед на резултатите за всяка държава-членка за всяко от 22-те политически действия в декларацията, както и набор от примери за качествени истории от държавите-членки, при изпълнението на такива политически действия. 

Представени са множество примери за инициативи за повишаване на дигиталните умения на държавни служители и граждани (Испания, Германия, Ирландия, Литва, Франция, Белгия и т.н.) и за насърчаване на по-безопасно и овластено използване на интернет от деца (Ирландия, Полша, Хърватия и т.н ).  


Резултати на България в мониторинговия механизъм на Берлинската декларация 2022 г.:

Спрямо данните от 2021 г., са налице по-ниски резултати с изключение на Област на политиката 1 „Основни права и демократични ценности“, Област на политиката 3 "Дигитално овластяване и грамотност“ и Област на политиката 7 „Гъвкавост и устойчивост“. Най-значителни увеличения за България спрямо 2021 г. са отчетени за Област на политиката 1, с напредък от 29 процентни пункта, и област на политиката 7, която се е увеличила с 27 пункта. Най-значително намаление - с 10 пункта, е отчетено в области на политиката 2 и 6 - „Социално участие и включване“ и „Дигитално овластяване и цифрова грамотност“. България има резултат над средния за ЕС в една от седемте области на политиката, а именно област на политиката 7 “Гъвкавост и устойчивост“, виж графиката по-долу: