Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Проучване за обучения в сферата на еврофондовете

Проучване за обучения в сферата на еврофондовете

29.09.2023
Проучване за обучения в сферата на еврофондовете

С подкрепата на Програмата за техническа помощ за периода 2021-2027, се планира създаването на Академия за фондовете от ЕС. В рамките на бъдещата Академия, Институтът по публична администрация, в сътрудничество с администрациите, отговорни за Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ), ще предоставят поредица от обучения за служителите на Управляващите органи на програмите и бенефициентите им.

Обученията, които ще се предоставят от Академията за периода 2024-2025 г., са определени, като Институтът по публична администрация е подготвил кратък въпросник, целта на който е да се идентифицира броят на участниците в обученията по години и по конкретни теми.

Въпросникът, който е наличен на: https://forms.gle/KYc3QpBUYBnAZa1t8, е предназначен за служителите на ръководни длъжности и експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции в сферата на ЕФСУ, като попълването му няма да им отнеме повече от 10 минути. 

При необходимост от насоки за попълване, лице за контакт е Камелия Гашевска от ИПА: телефон: 02/940 2112, е-mail: k.gashevska@ipa.government.bg.