Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. официално е изпратена на ЕК

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. официално е изпратена на ЕК

27.07.2022
Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. официално е изпратена на ЕК

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. (ПМДРА 2021 – 2027 г.) е изпратена официално на Европейската комисия https://www.namrb.org/bg/aktualno/odobrena-e-programa-aokolna-sredav-2021-2027-g.

Процесът по разработване на програмата премина през проведени две обществени обсъждания със заинтересованите страни и 9 заседания на Тематичната работна група. По Програмата се проведоха и обществените консултации, като преди изпращането и тя беше официално одобрена и от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз, и от Министерския съвет.

Общият бюджет на ПМДРА 2021 – 2027 г. е 121 349 572 млн. евро, като разпределеният финансов ресурс от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EФМДРА) е в размер на 84 944 698 млн. евро или 70% от общия бюджет, а националното съфинансиране е 36 404 874 млн. евро.

Очакваните резултати от прилагането на Програмата: са развитие на един по-конкурентноспособен, по-устойчив, по-модерен сектор „Рибарство“, чрез укрепване на икономически, социално и екологично устойчиви риболовни дейности, аквакултура и преработка на продукти от риболов и аквакултури, чрез повишаване на енергийната ефективност, дигитализация и диверсификация на производството; насърчаване на адаптирането на риболовния капацитет; насърчаване на ефективен контрол и правоприлагане в областта на рибарството, включително борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, както и събиране на надеждни данни за вземането на решения, основани на знанието; допринасяне за защитата и възстановяването на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми; устойчива синя икономика в крайбрежните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, както и насърчаване на знанията за морската среда и морското наблюдение.

Комисията може да направи коментари в срок от 3 месеца от датата на представяне на програмата и да я одобри не по-късно от 5 месеца след датата на първото ѝ представяне.

Резюме, изготвено от екипа на НСОРБ можете да намерите на: https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-s-evropeysko-finansirane/programa-za-morsko-delo-ribarstvo-i-akvakulturi.