×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Програмата за храни е изпратена на ЕК

Програмата за храни е изпратена на ЕК

27.06.2022
Програмата за храни е изпратена на ЕК

Проектът на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г. е изпратен официално на службите на Европейската комисия https://www.asp.government.bg/bg/deynosti/operativna-programa-za-hrani/operativna-programa-za-hrani-2014-2020/novini-i-aktualni-sabitiya/proektut-na-novata-programa-za-hrani-e-izpraten-do-evropejskata-komisiya-za-odobrenie/

Финансиране в размер на 411 млн. лв по Програмата ще получи България, за материална подкрепа на най-уязвимите групи, живеещи в бедност и дълбока социална изолация.

Средствата, които ще бъдат осигурени от Европейския социален фонд + и националния бюджет, са почти два пъти повече спрямо периода 2014-2020. Това ще позволи да бъдат разширени както целевите групи обект на подкрепа, така и видовете помощ. Към познатото до момента подпомагане с пакети с хранителни продукти и топъл обяд ще бъде добавена подкрепа с хигиенни материали, бебешки продукти от първа необходимост за новородени и кухня за деца от 10 месеца до 3 години.

Новите помощи са определени на база дадени предложения от подкрепените до момента партньорски организации, както и с цел да се допълни цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и преодоляване на социалното изключване. Предвижда се различните видове подкрепа да достигнат общо до над 600 000 лица, които са в невъзможност да осигурят своите и на децата си основни жизнени потребности.

Партньорските организации ще са длъжни да предоставят на потребителите и съпътстващи мерки, съобразени с индивидуалните им нужди и с акцент върху преодоляване на социалната им изолация.

Резюме на Програма за храни, подготвено от екипа на НСОРБ, на: https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-s-evropeysko-finansirane/programa-za-hrani-i-ili-osnovno-materialno-podpomagane.