×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Предстоящо заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС

Предстоящо заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС

19.07.2022
Предстоящо заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС

 

На 28 юли ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС).

От страна на Сдружението, в заседанието се очаква да вземе участие титулярният ни представител, г-жа Донка Михайлова, кмет на община Троян и заместник-председател на УС на НСОРБ.  

Членовете на КН ще дискутират изменение на Програмата, което предвижда обособяването на нова Приоритетна ос  „Подкрепа за бежанците от Украйна в България“. В рамките й, се предвижда подкрепа за мерки за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна, прилагани от Министерството на туризма –осигуряване на нощувка, закуска и топъл обяд. Бюджетът на новата Приоритетна ос е 26 млн. лв.