Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Политиката за сближаване увеличава подкрепата си за Украйна

Политиката за сближаване увеличава подкрепата си за Украйна

29.06.2022
Политиката за сближаване увеличава подкрепата си за Украйна

Европейската комисия прие нов пакет от мерки „Гъвкава помощ за териториите (FAST-CARE)“, който разширява предоставената подкрепа в рамките на Кохезионната политика по Инструмента CARE- https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_4043  .

CARE мобилизира инвестиции за жилища, здравеопазване, преводачески услуги или обучение за разселените хора, както и за страните, които ги приемат. Въпреки това, тъй като нуждите продължават да нарастват, Европейският съвет, Европейският парламент и регионите на ЕС, призоваха Комисията да представи нови инициативи в рамките на Многогодишната финансова рамка.

FAST-CARE отговаря на тези искания, като предлага допълнителна гъвкавост при изпълнението на инвестициите в рамките на Политиката на сближаване, като допринася също така за смекчаване на забавеното изпълнение на финансирани от ЕС проекти поради комбинирания ефект на COVID-19 и причинените от войната големи разходи за енергия, недостиг на суровини и работна сила.

Пакетът въвежда три промени в законодателството по Политиката на сближаване за периодите 2014-2020 и 2021-2027:

1.Повече подкрепа за тези, които приемат разселените хора – държави-членки, местни власти и организации на гражданското общество:

 • Плащанията по предварителното финансиране се увеличават с допълнителни 3.5 млрд. евро, които трябва да бъдат изплатени през 2022 и 2023 г., което ще осигури бърза допълнителна ликвидност на всички държави-членки. Това е в допълнение към 3.5 млрд. евро плащания за предварително финансиране, които вече са извършени по REACT-EU от март 2022 г.;
 • Възможността за 100% съфинансиране от ЕС в рамките на периода 2014-2020 г. се разширява до мерки, насърчаващи социално-икономическата интеграция на граждани на трети държави. Тази възможност се разширява и по Програмите за периода 2021-2027 г., като ще бъде преразгледана към средата на 2024 г. ;
 • Държавите-членки могат да увеличат размера на опростените единични разходи за покриване на основните нужди на бежанците от 40 евро, въведени от CARE, на 100 евро на седмица на човек. Те могат да поискат възстановяването на тези разходи за период до 26 седмици;
 • Възможността за кръстосано финансиране, вече предоставена по CARE между Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд, се разширява и до Кохезионния фонд. Това означава, че Кохезионният фонд вече може също да мобилизира ресурси за справяне с последиците от миграционните предизвикателства.
 1. Гарантиране, че инвестициите отиват там, където са необходими:
 • Най-малко 30% от ресурсите, мобилизирани от предоставената гъвкавост, трябва да бъдат предоставени за операции, управлявани от местни власти и организации на гражданското общество, действащи в местните общности, така че тези, които поемат тежестта на усилията, да получат адекватна подкрепа;
 • Разходите за операции, насочени към миграционните предизвикателства, вече могат да бъдат декларирани със задна дата за възстановяване, дори когато операцията вече е завършена;
 • Програмите могат да подкрепят операции извън териториалния си обхват, но в рамките на държавата-членка. Това ще позволи насочване на подкрепа там, където тя е най-необходима, тъй като бежанците често се движат в рамките на държавите-членки.
 1. Практическа подкрепа за решаване на проблема със забавено изпълнение на проекти:
 • Проекти над 1 млн. евро (например в строителния сектор), подкрепени по програмите 2014-2020 г., които не могат да бъдат завършени навреме поради увеличението на цените, недостига на суровини и работна сила, могат да бъдат подкрепяни по Програмите за периода 2021- 2027 г.
 • Повече гъвкавост за държавите-членки при приключване на програмите, за да увеличат максимално размера на средствата, които могат да получат, дори когато изпълнението е забавено.

Очаква се предложените изменения да бъдат приети от Европейския парламент и Съвета.