Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Одобрени 35 проекта за водоснабдителни съоръжения по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Одобрени 35 проекта за водоснабдителни съоръжения по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

23.05.2023
Одобрени 35 проекта за водоснабдителни съоръжения по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) одобри 35 проектни предложения за водоснабдителни съоръжения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие” е публикуван списък с одобрените 35 проектни предложения за водоснабдителни съоръжения, чиято обща одобрена безвъзмездна финансова помощ е в размер на 89 939 743,18 лв.

ДФЗ ще изпрати уведомителни писма до одобрените кандидати за предоставяне на документи преди подписване на административен договор.