×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Одобренa е Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

Одобренa е Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

14.07.2022
Одобренa е Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

На 13 юли 2022 г. Министерският съвет одобри проекта на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” (ПКИП) за периода 2021-2027 г.

Програмата е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация.

Бъдещата програма, която се финансира от ЕФРР е с индикативен бюджет в размер на 1.5 млрд. евро. По нея ще се финансират проекти в рамките на два приоритета „Иновации и растеж“ и „Кръгова икономика“.

Приоритет „Иновации и растеж” е насочен към подобряване на иновационната и инвестиционната активност на българските предприятия, създаване на благоприятни условия за по-високо технологично развитие и цифровата им трансформация, създаване и развитие на нови предприятия, в посока растеж и конкурентоспособност.

Приоритет „Кръгова икономика“ е свързан с повишаване на ресурсната и енергийната ефективност на предприятията и засилване на прехода към зелена икономика.

Основна целева група на програмата ще са предприятията, с фокус върху малките и средни такива.

 

Предстои Програмата да бъде изпратена за официално одобрение от Европейската комисия.