Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Обществено  обсъждане на Програмата за транспортна свързаност 2021-2027

Обществено  обсъждане на Програмата за транспортна свързаност 2021-2027

06.07.2022
Обществено  обсъждане на Програмата за транспортна свързаност 2021-2027

 

На https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/10373 е публикуван за обществено обсъждане проект на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027.

Общественото обсъждане на стратегическия документ ще се проведе дистанционно на 22 юли 2022 г. от 10:00 ч. До 20 юли 2022 г. на електронна поща: mgeorgiev@mtitc.government.bg,  желаещите да участват в обсъждането могат да заявят интерес. Потвърдилите участници ще получат линк за участие в общественото обсъждане.

Програмата за  транспортна свързаност за периода 2021-2027 г. (ПТС) предвижда проекти за постигането на устойчива и интелигентна мобилност, спомагайки за навременното завършване на Трансевропейската транспортна мрежа и интегрирането на националаната транспортна мрежа в мрежата на ЕС, насърчаването на мултимодалността, повишаването на безопасността на транспорта, дигитализацията и значителното намаляване на вредните емисии, генерирани от транспортния сектор.

Инвестициите по Програмата се концентрират основно върху завършването на приоритетните железопътни и пътни направления и насърчаването на мултимодалния транспорт, посредством подобряване на връзките между отделните видове транспорт, както и за внедряване и последващо развитие на интелигентни транспортни системи и намаляване на вредните емисии.

За подобряване на железопътната инфраструктура по „основната“ ТEN-T и за развитие на връзките със съседните страни ще бъдат завършени: модернизацията на ЖП отсечките Елин Пелин – Костенец и Волуяк – Драгоман и модернизацията на отсечката София – Перник – Радомир, изграждането ЖП връзка между България и Северна Македония. Ключови ЖП гари по ЖП линиите София – Перник – Радомир и София – сръбска граница, също ще бъдат модернизирани. Предвижда се и изграждането на нови ЖП гари. Ще бъдат извършени необходимите подготвителни дейности за реализацията на градска железница в Пловдив, ще бъдат изградени ЖП връзки към летище Пловдив и летище Бургас. Ще бъдат завършени съоръженията и системите по ЖП линия Карнобат – Синдел. Предвижда се и развитието на ЖП възел Горна Оряховица, ЖП възел Русе и ЖП възел Варна. Включени са и проекти за внедряване на ERTMS/ ETCS, извън обхвата на планираните проекти за ЖП инфраструктура. Такива са предвидени за ЖП линии София – Мездра – Горна Оряховица – Каспичан – Синдел, Радомир – Кулата, Елин Пелин – Септември.

За развитие на пътната инфраструктура, по ПТС се предвижда завършването на АМ „Струма“ (по коридор ОИС), изграждането на АМ „Русе – Велико Търново“ и на тунела под „Шипка“.  Предвижда се изграждането и модернизацията на пътни връзки към TEN-T мрежата.

За подобряване на качеството на атмосферния въздух, са предвидени инвестиции за изграждане на зарядни станции по РПМ. За опазване на околната среда и намаляване на замърсяването от корабоплаването, ще допринесе предвиденото изграждане на инфраструктура за алтернативни горива в пристанищата за обществен транспорт.

За водния транспорт ще бъдат доставени мултифункционални плавателни съдове и съоръжения. Предвидени са инвестиции за развитие и разширяване на пристанища за обществен транспорт за извършване на мултимодални операции, модернизация и развитие на терминали и пристанищни съоръжения за комбиниран транспорт.

Програмата се  финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ), като бюджетът й е над 1.9 млрд. евро.

 

Становища по програмния документ се депозират до 29 юли, на електронна поща: mgeorgiev@mtitc.government.bg


Резюме на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027
, изготвено от екипа на НСОРБ, можете да намерите на интернет страницата ни:  https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-s-evropeysko-finansirane/programa-za-transportna-svarzanost