Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | НСОРБ депозира становище по топлия обяд 2021-2027

НСОРБ депозира становище по топлия обяд 2021-2027

15.09.2022
НСОРБ депозира становище по топлия обяд 2021-2027

На база многобройните въпроси, коментари и бележки на общините, НСОРБ депозира обобщено становище по проекта на Условията за кандидатстване по процедура „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

В становището подчертаваме, че общините напълно подкрепят и приветстват бъдещата процедура и определят предоставянето на топлия обяд като помощ от огромно значение, която значително подпомага подобряването на качеството на живота на лицата в бедност - без доходи или с доход под линията на бедност, самотноживеещите и тези без близки, възрастните хора и лицата с трайни увреждания.

Предлагаме:

  • Да се отчете, процедурата по определянето на целевите групи, която е времеемка, особено по отношение на първия краен срок за набирането на проекти 1-ви октомври, за да няма прекъсване на подкрепата. Също така считаме, че ще е необходимо да се създаде й предварителна организация за своевременното и много бързото потвърждаване на принадлежността на заявителите към целевите групи от структурите на АСП, за да не се породи неяснота, кои кандидати отговарят на критериите за включване в проектите като потребители;
  • Да се коригира определения като четвърти краен срок за набиране на проекти - 31 декември 2022 г., т.к. е неработен ден и да се замени с дата 30-ти декември 2022 г. или  първия работен ден от 2023 г.;
  • Да се заложи още един краен срок за кандидатстване през 2023 г. с мотив, че организирането и финансирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки е времеемък процес;
  • При обявяването на процедура да се разясни дали могат да се ползват договори за обществени поръчки с избрани изпълнители по процедурата за топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19  по Оперативната програма за периода 2014-2020 по настоящата процедура, до провеждането на нова обществена поръчка, за да няма прекъсване на услугата;
  • Да е възможно да се доставя и шоково охладена храна, включително в пластмасови съдове за еднократна употреба;
  • В Условията за кандидатстване и/или в Ръководството за реализацията на проекти по процедурата, да се разясни дали ще е допустимо прекъсване на предоставянето на услугата, например през летните месеци;
  • Да се завиши с около 20%, т.е. поне на 3.80 лв. с ДДС стойността на разхода за единица продукт – топъл обяд, като мотивите ни са продължаваща инфлация, изършваните военни действия в непосредствена близост до границата ни и прогнозите за очаквано увеличение както на хранителните продукти, така и на енергоносителите;
  • Считано от 01.10.2022 г. да са допустими разходите за избор на изпълнители по ЗОП независимо от датата на сключване на Административния договор, ако  общините са подали проектно предложение в рамките на първите четири срока за кандидатстване;
  • Да се конкретизира, че проектите могат да бъдат със срокове на изпълнение от няколко месеца или години, по преценка на кандидатите, като дейностите по тях ще трябва да приключат до 30.09.2025 г.

НСОРБ благодари на екипите на над 40-те общини, които подкрепиха изготвянето на общото ни становище.

Пълният текст на становището ни, на: https://www.namrb.org/bg/deynost/stanovishta