Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Нова версия на PRAG

13.07.2022
Нова версия на PRAG

Управляващият орган на Програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС, уведомява бенефициентите, че считано от 24-ти юни е в сила нова версия на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG) - http://www.ipa-cbc-007.eu/legal-basis-documents-news/new-2022-prag-version

По-важните изменения спрямо предходната версия на Практическото ръководство, са:

  • Изменения в разпоредбите за комуникация и видимост при договорите за обществени поръчки и за безвъзмездни средства – задълженията за видимост остават, комуникационният план става незадължителен, средствата за комуникация се обединяват и изпълняват чрез отделни договори, въз основа на сходен географски или тематичен обхват;
  • Промяна на терминологията понятието „допълнителни услуги и работи“ се заменя с „повторение на сходни услуги и строителство” в обявлението за обществената поръчка;
  • Прагове на обществената поръчка – прагът от 2020 г. за събития от 300 хил. евро се заменя с 999 999 евро;
  • Откриване на оценителната комисия допълнителни насоки, в случай на е-процедури;
  • Недопустими разходи при грантови процедури: включват се и принос в натура (с изключение на работата на доброволци); премии, включени в разходите за персонал; отрицателна лихва, начислявана от банки или други финансови институции.

Новата версия на PRAG можете да намерите, на: https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/ePRAG