Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Напредъкът по ОПОС 2014-2020 и ПОС 2021-2027

Напредъкът по ОПОС 2014-2020 и ПОС 2021-2027

04.04.2023
Напредъкът по ОПОС 2014-2020 и ПОС 2021-2027

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  (ОПОС) и Програма „Околна среда“ 2021-2027 (ПОС) разпространи Информационен бюлетин.  Бюлетинът описва напредъка по двете програми за периода януари – март 2023 г. 

Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ 

На бенефициентите са платени общо 93 511 087,36 лв. Плащанията по приоритетни оси, са:         

 • Ос 1 Води: 40 834 436,69 лв.
 • Ос 2 Отпадъци: 10 307 468,75 лв.
 • Ос 3 Натура 2000 и биоразнообразие: 17 170 976,17  лв.
 • Ос 4 Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища: 2 941 804,12 лв.
 • Ос 5 Подобряване качеството на атмосферния въздух: 18 289 172,41 лв.
 • Ос 6 Техническа помощ: 3 967 229,22 лв. 

Сключени са и 5 нови договора по Оси 3 и 4

Програма „Околна среда 2021 - 2027 г."

Одобрени са методика и критерии за оценка по 9 бъдещи процедури за набиране на проекти:

Приоритет 2 „Отпадъци“:

 1. Процедура „Модели за оптимизиране на процеса на управление на битовите отпадъци от общините в България“ : дата на обявяване: април/май 2023 г.;
 1. Процедура „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“: дата на обявяване: април/май 2023 г.

Приоритет 3 „Биологично разнообразие”:

 1. Процедура „Изпълнение на м. 4 от Националната рамка за приоритетни действия“: дата на обявяване: първо тримесечие на 2023 г.;
 1. Процедура „Изпълнение на мерки 54, 55 и 56 от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000“: дата на обявяване: юни 2023 г.;
 1. Процедура „Изпълнение на мерки 28 и 61 от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000“: дата на обявяване: юни 2023 г.;
 1. Процедура „Изпълнение на мярка 36 от Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000“: дата на обявяване: ноември 2023 г.

Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“:

 1. Процедура „Обезпечаване наземния капацитет за борба с горски пожари и подготовка на населението за реакция“: дата на обявяване: май 2023 г.

Приоритет 5 „Въздух”:

Процедури „За по-чист въздух!“ и „За по-чист въздух!“(2) : дата на обявяване: април 2023 г.

Конкретни резултати:

Туристически маршрути и екопътеки в Национален парк „Пирин“ са подновени по ОПОС 2014-2020 г. - обновен е подходът към Байкушевата мура - най-старото иглолистно дърво в България

Електроавтобуси от ново поколение тръгват в Стара Загора

Управляващият орган подкрепя потенциалните кандидати в най-ранен етап от изпълнението на ПОС 2021-2027 г.- 41 общини обсъдиха обхвата на процедурата за рекултивация на депа за битови отпадъци

Започна изграждането на канализация в софийския квартал “Драгалевци“

3 300 екв.ж. се присъединяват към мрежата на Столична община

Още 650 000 души ще бъдат обхванати от обновената система за ранно оповестяване при кризи

29 нови електрически трамваи ще се движат по линии № 4, 5 и 18 в София

ОПОС 2014-2020 г. инвестира в екологичен градски транспорт в столицата и страната