Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Наближава срокът за кандидатстване за ремонт на училищните общежития по ПВУ

Наближава срокът за кандидатстване за ремонт на училищните общежития по ПВУ

02.06.2023
Наближава срокът за кандидатстване за ремонт на училищните общежития по ПВУ

На 16 юни (петък) в 17.30 часа, изтича срокът за кандидатстване от страна на общините по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, финансирана по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). 

Процедурата, обявена през м. март 2023 г., има за цел създаване на условия за равен достъп до образование, чрез изграждане на благоприятна, включваща, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Бюджетът на процедурата, е 150 995 000 лв. с ДДС, като същият е разпределен поравно от по 25 165 833,34 лв. с ДДС по 6-те района за планиране. Горната граница на проект е до 6 млн. лв.

Допустими за подкрепа, са следните дейности:

  • Дейност 1. Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на общежитие в системата на училищното образование (задължителна);
  • Дейност 2. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградите/помещенията на общежитие в системата на училищното образование  (незадължителна).

В съответствие с етапи, заложени в Приложението към Решението за изпълнение на Съвета за одобряване на оценка на ПВУ, до края на третото тримесечие на 2023 г. крайният получател (или партньорът, когато е приложимо) следва да е сключил договора за строителство (за предложения, за които на етапа на кандидатстване са доказали пълна степен на проектна готовност (с разрешение за строеж) или да е сключил договора с изпълнител по обществената поръчка за инженеринг на сградите, обект на интервенция (за предложения, за които на етапа на кандидатстване няма разработен работен/технически проект в пълна проектна готовност (вкл. разрешение за строеж).

Планираните инвестиции от общините:

  • Община Плевен ще кандидатства с проект „Обновяване и модернизация на Средношколско общежитие „Данаил Попов“ в града. Средношколско общежитие е основано през 1992 г. 230 деца от VI до XII клас, обучаващи се в различни училища в града, ползват общежитието;
  • Община Бургас предвижда обновяването на общежитието и сградата на Спортно училище „Юрий Гагарин“. Проектното предложение е с работно наименование „Ремонт и рехабилитация на сградата на общежитие на Спортно училище „Юрий Гагарин“, к-с „Зорница““;
  • Община Стара Загора ще ремонтира общежитие към Спортното училище „Тодор Каблешков“, чиито възпитаници многократно са носили успехи и награди за града в спортове като джудо, конен спорт, лека атлетика, плуване, сокове с батут, спортна гимнастика и борба;
  • Община Априлци планира основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда, в която се помещава ученическо общежитие към СУ  „Васил Левски“  в града. Целта е подобряване условията за живот на децата и повишаване на енергийна ефективност на сградата, чрез изпълнение на дейности за направа на топлоизолация на стени и покрив; подмяна на дограма; реконструкция на отоплителна инсталация; подмяна на осветители; основен ремонт на покрив; ремонт на фасада; подмяна на ВиК инсталации; подмяна на ел. инсталация и др.;

Проекти за ремонт и рехабилитация на училищни общежития подготвят и във Враца, Пловдив, Ловеч, Банско, Хасково, Разград и др. общини.

Справка в ИСУН 2020 показва, че към 2 юни няма депозирани проектни предложения по процедурата.