Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Наближава срокът за кандидатстване по Програма Интеррег VI-А Гърция-България 2021-2027

Наближава срокът за кандидатстване по Програма Интеррег VI-А Гърция-България 2021-2027

25.03.2024
Наближава срокът за кандидатстване по Програма Интеррег VI-А Гърция-България 2021-2027

На 27 март (сряда), в 14.00 часа изтича срокът за набиране на проектни предложения по 1-вата покана по Програма Интеррег VI-А Гърция-България 2021-2027 Набират се проекти по Програмата за сътрудничество с Гърция (namrb.org)

Потенциални кандидати по поканата са и общините. Кандидатстването е в задължително партньорство от поне 2-ма кандидати, по един от всяка страна на границата, като максималният брой на допустимите партньори в проект е пет. Подкрепата на всеки проект е от 1 млн. евро до 2.5 млн. евро. Подкрепата на партньор е минимум 150 хил. евро.

Ще се финансират проекти по два програмни приоритета:

По Приоритет 1 „По-устойчив и зелен трансграничен регион“ ще бъдат финансирани проекти за насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика, подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на замърсяването.

По Приоритет 3 „По-приобщаващ трансграничен регион“ ще се отпускат средства за подкрепа на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда, както и развитието на културата и устойчивия туризъм за икономическото развитие на регионите.

Кандидатстването е в две фази – подаване на проектна концепция и на пълна апликационна форма.

Териториалният обхват на програмата покрива седем области от Гърция: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Серес и Солун и 4 области от България: Благоевград, Хасково, Смолян и Кърджали.