Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Набират се проектни концепции по Програмата за сътрудничество със Северна Македония 2021-2027

Набират се проектни концепции по Програмата за сътрудничество със Северна Македония 2021-2027

24.05.2023
Набират се проектни концепции по Програмата за сътрудничество със Северна Македония 2021-2027

Обявена за кандидатстване е покана за набиране на концепции по Програма Интеррег VI-A ИПП България -Северна Македония 2021-2027-The First Call for Project Ideas from the Territorial Strategy is Set Up | Interreg - IPA CBC programme CCI2014TC16I5CB006 (ipa-cbc-007.eu)

Поканата е в рамките на Териториалната стратегия по Приоритет 3 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“, Специфична цел 1.2 „Разработване на атрактивен, всесезонен туристически продукт чрез интелигентни решения, които осигуряват универсален достъп и участие” на Програмата.  

Срокът за кандидатстване е 24 юли 2023 г., 17:00 EEST (16:00 CEST).

Целта на поканата е да се идентифицират проектни идеи, които допринасят за реализацията на специфична цел 1.2 от Териториалната стратегия на Програмата.

Допустими кандидати и партньори по поканата са:

  • местни/регионални органи и власти (вкл. регионални структури на централни публични органи и законови органи);
  • ММСП;
  • НПО;
  • академични, изследователски, обучителни, образователни, социални и културни институции.

Всички партньори трябва да бъдат регистрирани и да осъществяват дейност  в програмния район поне 3 години преди кандидатстването. Задължително е партньорството между поне 2-ма партньори, по един от всяка страна на границата. Няма изисквания за максимален брой на партньорите, но всеки кандидат може да участва като водещ партньор или партньор само в една концепция.  

Допустимите за подкрепа дейности трябва да отговарят на обхвата на индикативните типове действия, включени в Териториалната стратегия (Стратегическа цел 1) и Програмата (Приоритет „Интегрирано развитие на трансграничния регион“), като същите да са свързани с развитието на туризма:

  • мобилност и свързаност;
  • брандиране и маркетинг;
  • пригодност за заетост в туристическия сектор;
  • укрепване на връзките между природни и културни обекти, както и между туризма и околната среда.

Проектни дейности задължително трябва да включват комбинация от инвестиции (строителство и/или доставка) и мек тип действия (напр. услуги). Ако проектът предвижда инвестиционни дейности под формата на изграждане на нова или рехабилитация на съществуваща инфраструктура, тези дейности следва да се извършват само върху държавна или общинска собственост.

Всяка концепция трябва също така да отговаря на определението за интегриран проект. Самият проект в рамките на стратегията се счита за интегриран, ако отговаря на поне едно от следните условия:

а) проектът включва различни сектори (като социални, икономически и екологични сектори);

б) проектът включва различни административни територии (напр. общини);

в) проектът включва няколко типа заинтересовани страни (публични органи, частни участници, НПО).

Общият бюджет на поканата е 8 143 233 евро. Всяка  концепция следва да е в рамките между  500 000 евро и 1 млн. евро. Инвестиционният компонент (строителство и/или доставка) във всяка концепция трябва да бъде не по-малко от 60% от общите допустими разходи.

Продължителността на проектите трябва да е до 24 месеца.

Кандидатите, чиито проектни идеи са получили крайна оценка от 50 или повече точки, ще бъдат поканени в рамките на 3 месеца да представят пълно проектно предложение.

Стартирането на целевата покана за пълни проектни предложения се планира за ноември 2023 г. със срок за кандидатстване от три месеца.

На 30-ти май от 11:00 ч. до 16:00 ч. ще се проведе информационен ден по поканата в Благоевград- зала „22-ри Септември“ - пл. „Георги Измирлиев-Македонче“ 1-Info days - announcement! | Interreg - IPA CBC programme CCI2014TC16I5CB006 (ipa-cbc-007.eu) За участие се изисква задължителна регистрация.