Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Набират се проектни концепции по Програмата за сътрудничество с Турция 2021-2027

Набират се проектни концепции по Програмата за сътрудничество с Турция 2021-2027

25.05.2023
Набират се проектни концепции по Програмата за сътрудничество с Турция 2021-2027

Отворена е първата покана за набиране на проектни концепции по Програма Интеррег България-Турция 2021-2027: The First Call for Project Ideas from the Territorial Strategy is Set Up | BULGARIA – TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAMME (ipacbc-bgtr.eu)

Поканата е в рамките на Териториалната стратегия по Програмата и обхваща Специфичната й цел 1 „Постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж, основан на повишена конкурентоспособност на местната икономика, цифрова и зелена трансформация“.  

Предложенията следва да са в следните области на интервенции, като се бонусират такива, обхващащи повече от една област:

  • Конкурентоспособност и бизнес среда;
  • Дигитализация и климатична неутралност на местната икономика;
  • Пригодност за заетост и адаптивност към пазара на труда;
  • Туризъм;
  • Екосистемни практики и услуги при управлението на природни активи с туристически потенциал.

Проектните концепции, също така, следва да отговарят на определението за интегриран проект. За интегриран се счита проект, който отговаря на поне едно от следните условия:

а) проектът включва различни сектори (като социални, икономически и екологични сектори);

б) проектът включва различни административни територии (напр. общини);

в) проектът включва няколко типа заинтересовани страни (публични органи, частни участници, НПО).

Общият бюджет на поканата е 13 423 529 евро. Всяка  концепция следва да е в рамките между 500 000 евро и 1 млн. евро. Инвестиционният компонент (строителство или строителство и доставки) на всеки проект следва да е поне 70% от общите му разходи. Проектни дейности задължително трябва да включват комбинация от инвестиции (строителство и/или доставка) и мек тип действия (напр. услуги). Ако проектът предвижда инвестиционни дейности под формата на изграждане на нова или рехабилитация на съществуваща инфраструктура, тези дейности следва да се извършват само върху държавна или общинска собственост.

Допустими кандидати и партньори по поканата са:

  • местни/ регионални органи и власти (вкл. регионални структури на централни публични власти);
  • ММСП;
  • НПО;
  • академични, изследователски, обучителни и културни институции.

Задължително е партньорството между 2 кандидати по един от всяка страна на граничния регион. Няма ограничения за броят на партньорите, но всеки партньор може да участва в до 2 концепции.

Продължителността на проектите трябва да е от 12 до 24 месеца.

Кандидатите, чиито проектни идеи са получили крайна оценка от 60 или повече точки, ще бъдат поканени в рамките на 3 месеца да представят пълно проектно предложение.

Стартирането на целевата покана за пълни проектни предложения се планира за ноември 2023 г. със срок за кандидатстване от три месеца.

Срокът за кандидатстване с проектните концепции е 24 юли 2023 г., 17:00 EEST (16:00 CEST).