Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Набират се проекти за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

Набират се проекти за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

11.04.2023
Набират се проекти за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР

Публикувана е покана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) по процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР). Целта на процедурата, е подобряване и укрепване капацитета на бенефициентите по ОПРР за успешно изпълнение на политиките по Програмата за развитие на регионите 2021-2027 (ПРР): https://eumis2020.government.bg/bg/s/5f786d6b-c0aa-4d96-aa29-6cfa458d99fb/Procedure/Info/98f65c4d-1beb-419e-bb42-21bfe9f2ad10.

Допустими конкретни бенефициенти по процедурата:

  • 10-те големи градски общини в България, бенефициенти по Приоритет 1. „Интегрирано градско развитие“ на ПРР: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград.
  • 40-те средни и по-малки градски общини - потенциални бенефициенти по Приоритет 2. „Интегрирано териториално развитие на регионите“: Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански.

Бюджетът на процедурата е 10 млн. лв., като всяка община може да депозира само един проект (бюджетна линия). Минимален размер на проект не е определен, а максималният такъв за 10-те големи града е от по 280 хил. лв. За 40-те средни и по-малки градски общини, максималният размер на проект е 180 хил. лв.

Допустими за подкрепа са следните дейности:

  • Участие в специализирани обучения, програми за обмен на опит и добри практики, семинари, работни групи и др. за повишаване капацитета на бенефициентите в контекста на управление и изпълнение на инструменти за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за програмен период 2021-2027 г., включително на принципа peer to peer в страната и в чужбина с други общини за подготовката на инвестиции за градско развитие и функционални зони;
  • Изготвяне на анализ „Разходи - Ползи“/ финансов анализ/ предпроектни проучвания във връзка с участие с проектни предложения по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027;
  • Закупване и доставка на компютри (хардуер и софтуер) и/или на ИТ оборудване (в т.ч. периферна техника, печатащи, сканиращи и копиращи устройства, специализирано компютърно оборудване и др.), за обезпечаване на работата на структури (дирекции, отдели и др.) лица , отговорни за подготовка и изпълнение на проектите по ПРР 2021 – 2027 г. и на териториалните органи

Крайният срок за изпълнение на финансовия план за бюджетната линия по процедурата, е до 31.12.2023 г.

Проектни предложения се подават до 16 май 2023 г., 19:00 ч.

По публичното обсъждане на Указанията за кандидатстване по процедурата, НСОРБ депозира коментари и бележки- Коментари и бележки по проект на Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия по процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ (namrb.org). Приети са коментарите ни за: намаляване на административната тежест по кандидатстването,  разясняване допустимостта на дейностите и разширяване обхватът на анализите „разходи-ползи“ по отношение на всички допустими проекти по ПРР, които имат потенциал за генерирането на приходи.