Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Набират се проекти в подкрепа на хората с увреждания

Набират се проекти в подкрепа на хората с увреждания

07.04.2023
Набират се проекти в подкрепа на хората с увреждания

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания https://ahu.mlsp.government.bg/home/

Програмата има за цел да насърчава и подпомага работодателите за създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, включително за изпълнение на квотните им задължения. Насочена е към хората с трайни увреждания, тъй като заетостта в обичайна работна среда води до най-бързата им социализация.

Участие в конкурса могат да вземат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство, като проектите са в рамките на 4 компонента:

  1. Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст– до 20 000 лв. на проект;
  2. Приспособяване на съществуващи работни места за лицата с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 20 000 лв. на проект;
  3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване.– до 20 000 лв. на проект;
  4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие - до 2 000 лв. на лице с трайно увреждане .

Проекти се подават до 30.09.2023 г. на място в деловодството на Агенция за хората с увреждания, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106; чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер; както и по електронен път на: ahu_zaetost@mlsp.government.bg.