Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Набират се проекти по Програмата за сътрудничество с Гърция

Набират се проекти по Програмата за сътрудничество с Гърция

12.02.2024
Набират се проекти по Програмата за сътрудничество с  Гърция

Стартира първата покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег VI-А Гърция-България 2021-2027. Стартира първата покана за набиране на проектни предложения по програма ИНТЕРРЕГ VI-А Гърция-България 2021-2027 | МРРБ (mrrb.bg)

С бюджет от 32 млн. евро ще се финансират проекти по два програмни приоритета.

По Приоритет 1 „По-устойчив и зелен трансграничен регион“ ще бъдат финансирани проекти за насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика, подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на замърсяването.

По Приоритет 3 „По-приобщаващ трансграничен регион“ ще се отпускат средства за подкрепа на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда, както и развитието на културата и устойчивия туризъм за икономическото развитие на регионите.

Потенциални кандидати са и местни  власти. Кандидатстването е в задължително партньорство от поне 2-ма кандидати, по един от всяка страна на границата. Максималният брой на допустимите партньори в проект е пет.

Подкрепата на всеки проект е от 1 млн. евро до 2.5 млн. евро.  Подкрепата на партньор е минимум 150 хил. евро. Срокът за изпълнението на проектите е до 24 месеца.

Кандидатстването е в две фази – подаване на проектна концепция и на пълна апликационна форма.

Срокът за кандидатстване с проектни концепции е до 14:00 ч. на 27.03.2024 г. Повече информация: Cross-Border Cooperation Programme Interreg VI-A – Greece-Bulgaria 2021-2027