Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Набират се проекти по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“

Набират се проекти по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“

07.04.2023
Набират се проекти по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“

Набират се проекти по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“, чиято цел  е предотвратяване и борба с насилието, основано на пола, и насилието срещу деца: https://esf.bg/evropejskata-komisija-otvori-za-kandidatstvane-programa-grazhdani-ravenstvo-prava-i-cennosti/.

Програмата има четири стълба:

  • Равенство, права и равенство между половете - насърчаване на правата, недискриминацията, равенството (включително равенството между половете) и насърчаване на интегрирането в политиките на принципите на равенство между половете и недискриминация;
  • Гражданска ангажираност и участие -насърчаване на ангажираността и участието на гражданите в демократичния живот на Съюза, обмен между гражданите на различни държави членки и повишаване на осведомеността за общата европейска история;
  • Дафне - борба с насилието, включително насилието, основано на пола, и насилието срещу деца;
  • Ценности на Съюза - защита и утвърждаване на ценностите на Съюз

Организациите на гражданското общество, действащи на местно, регионално, национално и транснационално равнище, както и други заинтересовани страни, могат да кандидатстват за финансиране по програмата за инициативи, които имат за цел насърчаване на ангажираността на гражданите, равенство за всички и защита и утвърждаване на ценностите и правата на ЕС.

Кандидатите трябва да имат опит от най-малко 3 години в изграждането на капацитет на организации на гражданското общество (профсъюзи, асоциации на работодатели и други социални групи), които позволяват на гражданите да вземат активно участие в определянето на политическия дневен ред. Кандидатите следва да докажат и опит в управлението на безвъзмездни финансови средства.

Водещият кандидат трябва да бъде юридическо лице (публична или частна организация), да функционира на територията на една от държавите-членки на Европейския съюз или държава извън Европейския съюз, асоциирана към програмата „Граждани, равенство, права и ценности“, или държава, която е в процес на преговори за сключване на споразумение за асоцииране към Програмата. Кандидатите следва да упражняват дейност като организации с нестопанска цел. Партньорите по проекта, ако има такива, трябва да бъдат юридически лица (публични или частни организации), които са установени в една от допустимите страни или международна организация. Дейностите по проекта трябва да се реализират във всяка от допустимите страни.

Минималният бюджет на проектно предложение е 1.5 млн. евро, а максималният – 3 млн. евро. Допустимият процент европейско финансиране е 90% от бюджета на проекта.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19 април 2023 г., 17 часа.

Подробности за  поканата за кандидатстване на : https://europa.eu/!WtqGGX