Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | На 21 юли ще се проведе информационна среща за подготовка на прилагането на подхода ВОМР

На 21 юли ще се проведе информационна среща за подготовка на прилагането на подхода ВОМР

20.07.2022
На 21 юли ще се проведе информационна среща за подготовка на прилагането на подхода ВОМР

На 21 юли (четвъртък), от 14:00 часа, ще се проведе информационна среща за подготовка на прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие за периода 2021 – 2027 г., като темата на информационната среща ще бъде многофондовото прилагане на подхода ВОМР през следващия програмен период.

В събитието организирано от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., ще вземат участие и представители на Управляващите органи на програмите, финансиращи подхода ВОМР (УО на ОПРЧР, УО на ОПИК, УО на ОПНОИР, УО на ОПОС), които детайлно ще представят етапа на подготовка на програмите, финансиращи подхода за програмния период 2021 – 2027 г. по отношение на условията за кандидатстване и изпълнение на дейностите от съответните фондове. В информационната среща участие ще вземат и представители на Министерски съвет, които ще представят нови функционалности на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

В Програмата са включени за разглеждане въпроси от МИГ към УО на програмите, финансиращи подхода ВОМР, информация по подмярка 19.1., на база получени от кандидати въпроси и отговори и др. 

Програма вижте ТУК.

Работната среща ще се проведе през платформата Webex, и на място в град Разлог. 

https://mzh.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/mzh/meeting/download/a2289322e8b34584b233ad78cd864820?siteurl=mzh&MTID=mb765a27327a944d38b01c3b88f57e645

Допълнителна информация можете да получите от г-н Стефан Спасов, началник на отдел ВОМР, Министерство на земеделието на телефон: +359 2 98511627.