Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Новини по програми и проекти

Начало | Новини по програми и проекти | Комитетът по наблюдение на ПРСР одобри важни изменения в програмата

Комитетът по наблюдение на ПРСР одобри важни изменения в програмата

06.04.2023
Комитетът по наблюдение на ПРСР одобри важни изменения в програмата

На заседанието на 5 април бяха взети чаканите от общините важни решения за въвеждане на методология за индексация на договорите за строителство и прехвърляне на допълнителни финансови средства към общинската подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Пренасочените средства са в размер на 83,4 млн. лв. По този начин ще се обезпечи финансово стартиралият през 2022 г. прием на проектни предложения по подмярката. Към нея се прехвърлят и 17 млн. евро, предназначени за обявяване на целеви прием за общините Марица и Карлово, пострадали от наводненията през 2022 г. По информация на местната власт, индикативната стойност на щетите, които могат да бъдат финансирани по ПРСР, е в размер на 7 млн. евро. Оставащите 10 млн. евро са предвидени за индексация на разходите, която ще се случи в следващите месеци.

Одобрената методология предвижда индексация с до 15% от първоначалната стойност по договорите за строителство и е в съответствие с Постановление на Министерския съвет № 290/27.09.2022 г. Тя бе обсъдена на Годишната среща на евроекспертите от общините, както и на последното заседание на Постоянната комисия по земеделие и гори към НСОРБ. Сдружението допълнително съгласува с общините конкретните й текстове, а получените технически забележки бяха пратени на Управляващия орган.

На заседанието стана ясно също, че средства в размер на 16,6 млн. евро ще бъдат насочени към финансиране на всички одобрени проектни предложения с равен брой точки по процедурата за енергийна ефективност.

„Най-важното за служебния кабинет е да не позволим тази година загуба или връщане на средства“, подчерта заместник-министърът на земеделието Тодор Джиков. Той уточни, че в края на програмния период при разпределяне на средствата следва да се водим от две неща –  належащи нужди от финансиране в сектора и сфери, които не са получавали такова.

НСОРБ благодари на кмета на община Летница за активното включване и отстояването на общинската позиция.

Снимка: Министерство на земеделието